ЗА КОДЕКСА

Въведение в Кодекса

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията е първият по рода си инструмент, чрез който съответните участници в сектора се споразумяха, за първи път през 2018 г., за стандарти за саморегулация за борба с дезинформацията. Процесът на неговото преразглеждане започна през юни 2021 г. и завърши с подписването и представянето му на 16 юни 2022 г. от 34 подписали страни. Той изпълнява целите на насоките на Комисията, представени през май 2021 г.

Утвърденият Кодекс за поведение съдържа 44 ангажимента и 128 конкретни мерки в следните области: