O KODEKSU

Uvod u Kodeks 

Kodeks prakse o dezinformacijama prvi je alat te vrste putem kojeg su se relevantni igrači u industriji složili – po prvi put 2018. – o samoregulacijskim standardima za borbu protiv dezinformacija. Proces njegove revizije pokrenut je u lipnju 2021. i kulminirao je njegovim potpisivanjem i predstavljanjem 16. lipnja 2022. od strane 34 potpisnika. Ispunjava ciljeve Smjernica Komisije predstavljene u svibnju 2021.

Ojačani Kodeks prakse sadrži 44 obveze i 128 specifičnih mjera u sljedećim područjima: