O KÓDEXU

Úvod do kodexu 

Kodex praxe v oblasti dezinformací je prvním nástrojem svého druhu, jehož prostřednictvím se příslušné subjekty v odvětví poprvé v roce 2018 dohodly na samoregulačních standardech pro boj proti dezinformacím. Proces její revize byl zahájen v červnu 2021 a vyvrcholil jejím podpisem a předložením dne 16. června 2022 34 signatáři. Naplňuje cíle pokynů Komise předložených v květnu 2021.

Posílený kodex obsahuje 44 závazků a 128 konkrétních opatření v následujících oblastech: