Strukturální ukazatelé

V rámci závazku 41 kodexu se signatáři zavazují, že budou v rámci pracovní skupiny pracovat na vývoji strukturálních ukazatelů, jejichž cílem je posoudit účinnost kodexu při omezování šíření dezinformací online pro každého z příslušných signatářů a pro celý online ekosystém v EU a na úrovni členských států. Signatáři budou v tomto ohledu spolupracovat s příslušnými aktéry, včetně ERGA a EDMO.

Za tímto účelem zřídili signatáři v červnu 2022 po předložení posíleného kodexu pracovní skupinu. Pracovní skupina bude pracovní skupině každé tři čtvrtletí podávat zprávy o svém pokroku a bude konzultovat s odborníky včetně EDMO a ERGA.

Pracovní skupina zveřejní svá měření strukturálních ukazatelů v souladu s první úplnou zprávou signatářů, jakož i svou úplnou metodiku s tím, že tyto ukazatele mohou časem vyžadovat ještě upřesnění.