Strukturālie rādītāji

Saskaņā ar Kodeksa 41. apņemšanos parakstītājas puses apņemas sadarboties ar darba grupu, lai izstrādātu strukturālos rādītājus, kas paredzēti, lai novērtētu Kodeksa efektivitāti tiešsaistes dezinformācijas izplatības mazināšanā attiecībā uz katru attiecīgo parakstītāju un visu tiešsaistes ekosistēmu ES un dalībvalstu līmenī. Parakstītāji šajā sakarā sadarbosies ar attiecīgajiem dalībniekiem, tostarp ERGA un EDMO.

Lai to paveiktu, parakstītājas puses 2022. gada jūnijā pēc Pastiprinātā kodeksa iesniegšanas ir izveidojušas darba grupu. Rīcības grupa reizi trijos mēnešos ziņo darba grupai par paveikto un konsultējas ar ekspertiem, tostarp EDMO un ERGA.

Darba grupa publicē savu strukturālo rādītāju rezultātus saskaņā ar parakstītāju pirmo pilno ziņojumu, kā arī pilnu metodoloģiju, saprotot, ka laika gaitā tie vēl var prasīt precizējumus.