Struktuurinäitajad

Tegevusjuhendi 41. kohustuse kohaselt töötavad allakirjutanud rakkerühmas välja struktuurinäitajad, mille eesmärk on hinnata tegevusjuhendi tõhusust veebipõhise väärinfo leviku vähendamisel iga allakirjutanu ning kogu veebipõhise ökosüsteemi puhul ELis ja liikmesriikide tasandil. Sellega seoses teevad allakirjutanud koostööd vastavate asutustega, sealhulgas ERGA ja EDMOga.

Selleks on allakirjutanud pooled moodustanud töörühma pärast tugevdatud juhendi esitlemist 2022. aasta juunis. Töörühm esitab iga kolme aasta tagant rakkerühmale oma edusammude kohta aruande ning peab nõu ekspertidega, sealhulgas EDMO ja ERGAga.

Töörühm avaldab oma struktuurinäitajate mõõdikud kooskõlas allakirjutanute esimese täieliku aruandega, samuti oma täieliku metoodika, mõistes, et need võivad aja jooksul veel täpsustamist vajada.