Strukturelle indikatorer

I henhold til kodeksets forpligtelse 41 forpligter underskriverne sig til at arbejde i taskforcen med henblik på at udvikle strukturelle indikatorer, der skal vurdere kodeksets effektivitet med hensyn til at reducere spredningen af online desinformation for hver enkelt af de relevante underskrivere og for hele online-økosystemet i EU og på medlemsstatsplan. Underskriverne vil samarbejde med relevante aktører i denne henseende, herunder ERGA og EDMO.

Med henblik herpå har underskriverne nedsat en arbejdsgruppe i juni 2022 efter fremlæggelsen af det styrkede kodeks. Arbejdsgruppen vil rapportere om sine fremskridt til taskforcen hvert kvartal og vil rådføre sig med eksperter, herunder EDMO og ERGA.

Arbejdsgruppen vil offentliggøre sine målinger for de strukturelle indikatorer i overensstemmelse med underskrivernes første fuldstændige rapport samt den fulde metodologi, idet den er klar over, at disse stadig kan kræve finjusteringer med tiden.