Opdag vores adfærdskodeks om desinformation

Find ud af, hvad onlineplatforme, civilsamfundet, faktatjekkere, adtech-spillere og mange andre gør for at bekæmpe desinformation og misinformation på nettet. 

Baggrundsbillede med blå geometriske former
Baggrundsbillede med blå geometriske former

Transparency Centre

Hvem vi er

Vi er en bred gruppe af onlineplatforme, aktører i reklamebranchen, faktatjekkere, forsknings- og civilsamfundsorganisationer. 

 • Vores mission

  For at imødegå den trussel, som desinformation og misinformation udgør, og som svar på Handlingsplanen for europæisk demokrati og Europa-Kommissionens vejledning, har vi i juni 2022 i fællesskab forfattet og underskrevet et nyt adfærdskodeks om desinformation.

 • Vores aktiviteter

  I vores center for gennemsigtighed kan du finde alle oplysninger om kodekset og alle vores tiltag for at implementere det.

Baggrundsbillede med gule geometriske former
Baggrundsbillede med gule geometriske former

PROJEKTET

Adfærdskodeks om desinformation 2022

Adfærdskodekset om desinformation er det første værktøj af sin art, hvor relevante aktører i online informationsøkosystemet, der er aktive i EU, er blevet enige om selvregulerende standarder til bekæmpelse af desinformation – første gang i 2018. 

 • Et unikt initiativ 

  I juni 2021 indledte en række underskrivere en revisionsproces, som kulminerede med, at 34 underskrivere underskrev et nyt kodeks den 16. juni 2022. Det nye kodeks opfylder målene i Kommissionens vejledning, der blev fremlagt i maj 2021.

 • Flere formål

  Underskriverne har forpligtet sig til at træffe foranstaltninger på en række forskellige områder, f.eks. at afholde sig fra at sprede desinformation, sikre gennemsigtighed i politisk reklame, inddrage brugerne, forbedre samarbejdet med faktatjekkere og give forskere bedre adgang til data. 

 • Drevet af de vigtigste aktører

  I erkendelse af vigtigheden af at fremtidssikre kodekset er underskriverne blevet enige om at etablere en ramme for yderligere samarbejde gennem en permanent taskforce samt en styrket overvågningsindsats og service level-indikatorer til at måle kodeksets gennemførelse og virkning.

DELTAGE I INITIATIVET

Bliv underskriver

Denne opfordring henvender sig til en lang række interessenter, herunder: udbydere af onlinetjenester, der deltager i formidling af indhold til offentligheden, f.eks. sociale medier, private chatapplikationer og søgemaskiner, aktører fra online-reklameindustrien, udbydere af e-betalingstjenester, e-handelsplatforme, crowd-funding-/donationssystemer, som kan bruges til at sprede desinformation, interessenter, der leverer teknologiske løsninger til bekæmpelse af desinformation; faktatjektjenester og civilsamfundsorganisationer, der har specialiseret sig i bekæmpelse af desinformation.

Ved at tilslutte sig 2022-kodekset bliver de nye underskrivere en del af et forum, der dækker hele EU, og som omfatter en række relevante aktører, som søger at styrke deres indsats, udveksle bedste praksis og forbedre samarbejdet for at mindske de risici, der er forbundet med desinformation i EU.

Baggrundsbillede med blå geometriske former
Baggrundsbillede med blå geometriske former

VORES VEJ HERTIL

Vejen, der førte til det styrkede kodeks for 2022

2018 adfærdskodekset om desinformation bragte for første gang verdensomspændende brancheaktører sammen omkring forpligtelsen til at bekæmpe desinformation. Kodekset, der er kernen i EU’s strategi mod desinformation, har vist sig at være et effektivt redskab til at begrænse spredningen af online-desinformation, herunder i perioder op til valg og til hurtigt at reagere på kriser som f.eks. coronavirus-pandemien og krigen i Ukraine.

Efter Kommissionens vurdering af kodekset første implementeringsperiode offentliggjorde Kommissionen i maj 2021 detaljerede retningslinjer med henblik på at afhjælpe manglerne i 2018-kodekset og forslag til løsninger, der kunne gøre det mere effektivt. Underskriverne af kodekset fra 2018 deltog sammen med en bred vifte af potentielle underskrivere i revisionsprocessen, der førte til det styrkede kodeks, som blev forelagt Kommissionen den 16. juni 2022.

Baggrundsbillede med gule geometriske former
Baggrundsbillede med gule geometriske former
PERMANENT TASKFORCE 

Den permanente taskforce vil sørge for, at kodekset er fremtidssikret og formålstjenligt ved at oprette et forum, som bl.a. har til opgave at revidere og tilpasse forpligtelserne i lyset af den teknologiske, samfundsmæssige, markedsmæssige og lovgivningsmæssige udvikling.

Taskforcen består af repræsentanter for underskriverne, Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester, Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil under forsæde af Kommissionen.