Skopri l-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni

Sir af x’jagħmlu l-pjattaformi online, is-soċjetà ċivili, il-verifikaturi tal-fatti, l-atturi tat-teknoloġija avvanzata, u ħafna oħrajn biex jiġġieldu d-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni online. 

Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi blu
Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi blu

Transparency Centre

Min aħna

Aħna grupp wiesa’ ta’ pjattaformi online, atturi fl-industrija tar-reklamar, verifikaturi tal-fatti, organizzazzjonijiet tar-riċerka u tas-soċjetà ċivili. 

 • Il-missjoni tagħna

  Biex niġġieldu t-theddida tad-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni u b’reazzjoni għall-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea u l-Gwida tal-Kummissjoni Ewropea, f’Ġunju 2022 ktibna u ffirmajna b’mod konġunt Kodiċi ta’ Prattika ġdid dwar id-Diżinformazzjoni.

 • Is-servizz tagħna

  Permezz ta’ dan iċ-Ċentru ta’ Trasparenza, tista’ ssib l-informazzjoni kollha dwar il-Kodiċi u kull waħda mill-azzjonijiet tagħna biex timplimentah.

Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi isfar
Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi isfar

IL-PROĠETT

Il-Kodiċi ta’ Prattika tal-2022 dwar id-Diżinformazzjoni

Il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni huwa l-ewwel għodda ta’ dan it-tip li permezz tagħha l-atturi rilevanti fl-ekosistema tal-informazzjoni online attivi fl-UE qablu dwar standards awtoregolatorji għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni, – għall-ewwel darba fl-2018. 

 • Inizjattiva unika 

  F’Ġunju 2021, il-firmatarji nedew proċess ta’ reviżjoni li laħaq il-quċċata tiegħu fl-iffirmar ta’ Kodiċi ġdid fis-16 ta’ Ġunju 2022 minn 34 firmatarju. Il-Kodiċi l-ġdid jissodisfa l-objettivi tal-Gwida tal-Kummissjoni ppreżentata f’Mejju 2021.

 • B’diversi użi

  Il-firmatarji impenjaw ruħhom li jieħdu azzjoni f’diversi oqsma, bħal; id-demonetizzazzjoni tat-tixrid tad-diżinformazzjoni; l-iżgurar tat-trasparenza tar-reklamar politiku; l-għoti tas-setgħa lill-utenti; it-tisħiħ tal-kooperazzjoni mal-verifikaturi tal-fatti; u l-għoti ta’ aċċess aħjar għad-data lir-riċerkaturi 

 • Immexxija mill-atturi ewlenin

  Filwaqt li jirrikonoxxu l-importanza li l-Kodiċi jsir validu għall-futur, il-firmatarji qablu li jistabbilixxu qafas għal aktar kollaborazzjoni permezz ta’ Taskforce permanenti, flimkien ma’ qafas ta’ monitoraġġ imsaħħaħ u indikaturi fil-livell ta’ servizz biex ikejlu l-implimentazzjoni u l-impatt tal-kodiċi.

ĦU SEHEM FL-INIZJATTIVA

Kif issir firmatarju

Is-Sejħa hija indirizzata lil firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati li jinkludu: fornituri ta’ servizzi online li jipparteċipaw fit-tixrid tal-kontenut lill-pubbliku bħall-media soċjali, applikazzjonijiet ta’ messaġġi privati u magni tat-tiftix; atturi mill-industrija tar-reklamar online; fornituri ta’ servizzi ta’ pagament elettroniku, pjattaformi tal-kummerċ elettroniku, sistemi ta’ finanzjament kollettiv/donazzjoni, li jistgħu jintużaw biex tinxtered id-diżinformazzjoni; partijiet ikkonċernati li jipprovdu soluzzjonijiet teknoloġiċi biex tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni; verifikaturi tal-fatti u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jispeċjalizzaw fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni.

Billi jingħaqdu mal-Kodiċi tal-2022, il-firmatarji l-ġodda se jkunu parti minn forum madwar l-UE li jlaqqa’ flimkien varjetà ta’ atturi rilevanti li jfittxu li jsaħħu l-azzjonijiet tagħhom, jaqsmu l-aħjar prattiki u jtejbu l-kooperazzjoni sabiex itaffu r-riskji li jirriżultaw mid-diżinformazzjoni fl-UE.

Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi blu
Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi blu

KIF WASALNA HAWNHEKK

It-triq li wasslet għall-Kodiċi Msaħħaħ tal-2022

Il-Kodiċi ta’ Prattika tal-2018 dwar id-Diżinformazzjoni laqqa’ flimkien għall-ewwel darba atturi tal-industrija madwar id-dinja biex jimpenjaw ruħhom kontra d-diżinformazzjoni. Fil-qalba tal-istrateġija tal-UE kontra d-diżinformazzjoni, il-Kodiċi wera li huwa għodda effettiva biex jiġi limitat it-tixrid tad-diżinformazzjoni online, inkluż matul il-perjodi elettorali u biex jiġu indirizzati malajr il-kriżijiet, bħall-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna.

Wara l-Valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-ewwel perjodu ta’ implimentazzjoni tagħha, f’Mejju 2021, il-Kummissjoni ppubblikat Gwida dettaljata biex tindirizza n-nuqqasijiet tal-Kodiċi tal-2018, u pproponiet soluzzjonijiet biex tagħmlu aktar effettiv. Il-firmatarji tal-Kodiċi tal-2018, flimkien ma’ firxa wiesgħa ta’ firmatarji prospettivi, impenjaw ruħhom fil-proċess ta’ reviżjoni li wassal għall-Kodiċi Msaħħaħ ippreżentat lill-Kummissjoni fis-16 ta’ Ġunju 2022.

Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi isfar
Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi isfar
TASKFORCE PERMANENTI 

It-Taskforce permanenti se żżomm il-Kodiċi validu għall-futur u adattat għall-iskop tiegħu, billi tistabbilixxi forum – fost l-oħrajn – biex tirrieżamina u tadatta l-impenji fid-dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi, dawk tas-soċjetà, tas-suq u dawk leġiżlattivi.

It-Taskforce hija magħmula minn rappreżentanti ta’ firmatarji, mill-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għas-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva, mill-Osservatorju Ewropew tal-Media Diġitali u mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u hija ppreseduta mill-Kummissjoni.