Ontdek de Gedragscode inzake desinformatie

Ontdek wat online platforms, maatschappelijke organisaties, factcheckers, personen in de advertentietechnologie en vele anderen doen om desinformatie en misinformatie online te bestrijden. 

Achtergrondafbeelding met blauwe geometrische vormen
Achtergrondafbeelding met blauwe geometrische vormen

Transparency Centre

Wie we zijn

Wij zijn een brede groep van online platforms, spelers in de reclame-industrie, factcheckers en onderzoeks- en maatschappelijke organisaties. 

 • Onze missie

  Om het gevaar van desinformatie en misinformatie tegen te gaan en in reactie op het Actieplan voor Europese democratie en de richtlijnen van de Europese Commissie, hebben wij in juni 2022 gezamenlijk een nieuwe gedragscode inzake desinformatie geschreven en ondertekend.

 • Onze service

  Via dit Transparantiecentrum kunt u alle informatie vinden over de code en al onze acties om deze toe te passen.

Achtergrondafbeelding met gele geometrische vormen
Achtergrondafbeelding met gele geometrische vormen

HET PROJECT

De Gedragscode van 2022 inzake desinformatie

De gedragscode inzake desinformatie is het eerste instrument in zijn soort waarmee relevante spelers in het online informatie-ecosysteem die in de EU actief zijn, hebben afgesproken zelfreguleringsnormen te maken om desinformatie te bestrijden. Dit gebeurde voor het eerst in 2018. 

 • Een uniek initiatief 

  In juni 2021 startten de ondertekenaars een herzieningsproces dat op 16 juni 2022 resulteerde in de ondertekening van een nieuwe code door 34 ondertekenaars. De nieuwe code voldoet aan de doelstellingen van de in mei 2021 gepresenteerde richtlijnen van de Commissie.

 • Multifunctioneel

  De ondertekenaars hebben zich ertoe verbonden actie te ondernemen op verschillende gebieden, zoals het stopzetten van inkomsten uit de verspreiding van desinformatie, het waarborgen van de transparantie van politieke reclame, het verbeteren van inzichten voor gebruikers, het verbeteren van de samenwerking met factcheckers en het toegankelijker maken van gegevens voor onderzoekers. 

 • Geleid door de belangrijkste spelers

  De ondertekenaars erkenden het belang om de code toekomstbestendig te maken en kwamen overeen een kader voor verdere samenwerking vast te stellen via een permanente taskforce, naast een versterkt toezichtskader en indicatoren op dienstniveau om de uitvoering en het effect van de code te meten.

DEELNEMEN AAN HET INITIATIEF

Ondertekenaar worden

De oproep is gericht aan een breed scala van belanghebbenden, waaronder: aanbieders van onlinediensten die deelnemen aan de verspreiding van content onder het publiek, zoals sociale media, toepassingen voor privéberichten en zoekmachines; spelers uit de onlinereclame-industrie; aanbieders van e-betalingsdiensten, e-commerce platforms, crowdfunding/donatiesystemen, die kunnen worden gebruikt om desinformatie te verspreiden; belanghebbenden die technologische oplossingen bieden om desinformatie te bestrijden; factcheckers en maatschappelijke organisaties die gespecialiseerd zijn in het tegengaan van desinformatie.

Door toe te treden tot de code van 2022 zullen nieuwe ondertekenaars deel uitmaken van een EU-breed forum dat diverse relevante spelers samenbrengt die hun acties willen versterken, beste praktijken willen delen en de samenwerking willen verbeteren om de risico’s die voortvloeien uit desinformatie in de EU te beperken.

Achtergrondafbeelding met blauwe geometrische vormen
Achtergrondafbeelding met blauwe geometrische vormen

DE WEG HIERNAARTOE

De weg die leidde naar de aangescherpte code van 2022

De Gedragscode inzake desinformatie van 2018 bracht voor het eerst wereldwijde spelers uit de sector samen om zich ertoe te verbinden desinformatie tegen te gaan. De code, die de kern vormt van de EU-strategie tegen desinformatie, is een doeltreffend instrument gebleken om de verspreiding van online desinformatie te beperken, ook tijdens verkiezingsperioden, en om snel te reageren op crises, zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Na de evaluatie van de eerste uitvoeringsperiode heeft de Commissie in mei 2021 gedetailleerde richtlijnen gepubliceerd om de lacunes van de code van 2018 aan te pakken en oplossingen voor te stellen om de code doeltreffender te maken. De ondertekenaars van de code van 2018 hebben, samen met een groot aantal potentiële ondertekenaars, deelgenomen aan het herzieningsproces dat heeft geleid tot de aangescherpte code die op 16 juni 2022 aan de Commissie is voorgelegd.

Achtergrondafbeelding met gele geometrische vormen
Achtergrondafbeelding met gele geometrische vormen
PERMANENTE TASKFORCE 

De permanente taskforce zal de code toekomstbestendig en geschikt voor het doel houden, door een forum in te stellen om, onder meer, de verbintenissen te evalueren en aan te passen in het licht van technologische, maatschappelijke, markt- en wetgevingsontwikkelingen.

De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de ondertekenaars, de Europese Groep van regulerende instanties voor audiovisuele mediadiensten, het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media en de Europese Dienst voor extern optreden, en wordt voorgezeten door de Commissie.