Susipažinkite su Kovos su dezinformacija praktikos kodeksu

Sužinokite, ką interneto platformos, pilietinė visuomenė, faktų tikrintojai, reklamos technologijų srities atstovai ir daugelis kitų subjektų daro kovodami su internete skleidžiama dezinformacija ir klaidinga informacija. 

Fono vaizdas su mėlynomis geometrinėmis figūromis
Fono vaizdas su mėlynomis geometrinėmis figūromis

Transparency Centre

Kas mes esame

Esame plati interneto platformų, reklamos srities atstovų, faktų tikrintojų, mokslinių tyrimų ir pilietinės visuomenės organizacijų grupė. 

 • Mūsų misija

  Siekdami kovoti su dezinformacijos ir klaidingos informacijos keliama grėsme ir reaguodami į Europos demokratijos veiksmų planą ir Europos Komisijos gaires, 2022 m. birželio mėn. kartu parengėme ir pasirašėme naują Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą.

 • Mūsų paslaugos

  Šiame Skaidrumo centre rasite visą informaciją apie kodeksą ir kiekvieną mūsų veiksmą, kurio imamės jam įgyvendinti.

Fono vaizdas su geltonomis geometrinėmis figūromis
Fono vaizdas su geltonomis geometrinėmis figūromis

PROJEKTAS

2022 m. Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas

Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas – pirma tokio pobūdžio priemonė, pagal kurią ES veikiantys svarbūs internetinės informacijos ekosistemos dalyviai pirmą kartą susitarė dėl savireguliacijos standartų, kad galėtų kovoti su dezinformacija. Tai įvyko 2018 m. 

 • Unikali iniciatyva 

  2021 m. birželį pasirašiusiosios šalys pradėjo kodekso peržiūros procesą. Jį užbaigus, 2022 m. birželio 16 d. 34 subjektai pasirašė naują kodeksą. Naujasis kodeksas atitinka 2021 m. gegužės mėn. pateiktų Komisijos gairių tikslus.

 • Daugiatiksliškumas

  Pasirašiusiosios šalys įsipareigojo imtis veiksmų keliose srityse, pavyzdžiui, mažinti galimybę pelnytis iš dezinformacijos sklaidos, užtikrinti politinės reklamos skaidrumą, įgalinti naudotojus, stiprinti bendradarbiavimą su faktų tikrintojais ir mokslininkams suteikti geresnę prieigą prie duomenų. 

 • Pagrindinių veikėjų vadovavimas

  Pripažindamos svarbą užtikrinti, kad kodeksas būtų parengtas ateities iššūkiams, pasirašiusiosios šalys susitarė sukurti tolesnio bendradarbiavimo nuolatinėje darbo grupėje sistemą, o kartu – griežtesnę stebėsenos sistemą ir paslaugų lygio rodiklius, kad būtų galima vertinti kodekso įgyvendinimą ir jo poveikį.

DALYVAUTI INICIATYVOJE

Tapimas pasirašiusiąja šalimi

Kvietimas skirtas įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant interneto paslaugų, kuriomis visuomenei platinamas turinys (pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos, privačių žinučių siuntimo programų ir paieškos sistemų), teikėjus; interneto reklamos srities atstovus; e. mokėjimo paslaugų, e. prekybos platformų, sutelktinio finansavimo ir (arba) aukojimo sistemų, kurios gali būti naudojamos dezinformacijai skleisti, teikėjus; suinteresuotuosius subjektus, teikiančius technologinius kovos su dezinformacija sprendimus; faktų tikrintojus ir pilietinės visuomenės organizacijas, kurių specializacija yra kova su dezinformacija.

Prisijungusios prie 2022 m. kodekso, naujos pasirašiusiosios šalys taps ES masto forumo, vienijančio įvairius svarbius dalyvius, kurie siekia stiprinti savo veiksmus, dalytis gerąja patirtimi ir gerinti bendradarbiavimą, kad sumažintų dezinformacijos keliamą riziką ES, dalimi.

Fono vaizdas su mėlynomis geometrinėmis figūromis
Fono vaizdas su mėlynomis geometrinėmis figūromis

KAIP TAI PASIEKĖME

Kelias link griežtesnio 2022 m. kodekso

2018 m. Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas pirmą kartą subūrė pasaulinio lygio sektoriaus atstovus ir paskatino juos įsipareigoti kovoti su dezinformacija. Kodeksas yra ES kovos su dezinformacija strategijos pagrindas. Tai pasirodė esanti veiksminga priemonė, kuria galima apriboti dezinformacijos plitimą internete, taip pat rinkimų laikotarpiais, ir greitai reaguoti į krizes, kaip antai koronaviruso pandemiją ir karą Ukrainoje.

Komisija, įvertinusi pirmąjį kodekso įgyvendinimo laikotarpį, 2021 m. gegužės mėn. paskelbė išsamias gaires, skirtas 2018 m. kodekso trūkumams šalinti, ir pasiūlė sprendimų, kaip padaryti kodeksą veiksmingesnį. 2018 m. kodeksą pasirašiusios šalys, prie kurių prisijungė daugybė kitų pretendenčių, dalyvavo peržiūros procese, o po jo 2022 m. birželio 16 d. Komisijai buvo pateiktas sugriežtintas kodeksas.

Fono vaizdas su geltonomis geometrinėmis figūromis
Fono vaizdas su geltonomis geometrinėmis figūromis
NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ 

Nuolatinė darbo grupė užtikrins, kad kodeksas būtų parengtas ateities iššūkiams ir atitiktų savo paskirtį, sukurdama forumą, kuriame, be kita ko, įsipareigojimai bus peržiūrimi ir pritaikomi atsižvelgiant į technologijų, visuomenės, rinkos ir teisės aktų pokyčius.

Darbo grupę sudaro pasirašiusiųjų šalių, Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupės, Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai, o jai pirmininkauja Komisija.