APIE KODEKSĄ

Supažindinimas su kodeksu

Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas – pirmoji tokio pobūdžio priemonė, kuria atitinkami sektoriaus dalyviai pirmą kartą 2018 m. susitarė dėl kovos su dezinformacija savireguliacijos standartų. 2021 m. birželio mėn. pradėtas kodekso peržiūros procesas baigėsi tuo, kad 2022 m. birželio 16 d. jį pasirašė ir pristatė 34 pasirašiusiosios šalys. Kodeksas atitinka 2021 m. gegužės mėn. pateiktose Komisijos gairėse nustatytus tikslus.

Sugriežtintame praktikos kodekse numatyti 44 įsipareigojimai ir 128 konkrečios priemonės šiose srityse: