KOODISTA

Johdanto käytännesääntöihin

Desinformaatiota koskevat käytännesäännöt ovat välineenä ensimmäinen laatuaan, jonka avulla alan toimijat sopivat – ensimmäistä kertaa vuonna 2018 – itsesääntelystandardeista desinformaation torjumista varten. Sen tarkistusprosessi käynnistettiin kesäkuussa 2021, se huipentui 34 allekirjoittajan allekirjoitukseen ja esittelyyn 16. kesäkuuta 2022. Se täyttää komission ohjeiden tavoitteet, jotka esitettiin toukokuussa 2021.

Vahvistetut käytännesäännöt sisältävät 44 sitoumusta ja 128 erityistoimenpidettä seuraavilta aloilta: