O KODEKSIE

Wprowadzenie do Kodeksu

Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji jest pierwszym w swoim rodzaju narzędziem, poprzez które istotne podmioty z branży uzgodniły – po raz pierwszy w 2018 roku – samoregulacyjne standardy walki z dezinformacją. Proces jego rewizji został rozpoczęty w czerwcu 2021 r., a jego zwieńczeniem było podpisanie i przedstawienie go 16 czerwca 2022 r. przez 34 sygnatariuszy. Spełnia on założenia Wytycznych Komisji przedstawionych w maju 2021 r.

Wzmocniony Kodeks postępowania zawiera 44 zobowiązania i 128 konkretnych środków, w następujących obszarach: