Wskaźniki strukturalne

Zgodnie z Zobowiązaniem 41 Kodeksu, sygnatariusze zobowiązują się do pracy w ramach Grupy roboczej w celu opracowania Wskaźników strukturalnych, mających za zadanie ocenę skuteczności Kodeksu w ograniczaniu szerzenia dezinformacji w Internecie dla każdego z odpowiednich sygnatariuszy oraz dla całego środowiska internetowego w UE i na poziomie państw członkowskich. Sygnatariusze będą współpracować w tym zakresie z odpowiednimi podmiotami, w tym z ERGA i EDMO.

W tym celu sygnatariusze powołali w czerwcu 2022 roku Grupę roboczą po prezentacji wzmocnionego Kodeksu. Grupa robocza będzie składać grupie zadaniowej sprawozdania z postępu prac co trzy lata i będzie konsultować się z ekspertami, w tym z EDMO i ERGA.

Grupa robocza opublikuje swoje pomiary wskaźników strukturalnych wraz z pierwszym pełnym sprawozdaniem sygnatariuszy, jak również pełną metodologię, ze świadomością, że z czasem mogą one wymagać dopracowania.