Indicatori structurali

În conformitate cu angajamentul 41 din Cod, semnatarii se angajează să lucreze în cadrul grupului operativ la elaborarea unor indicatori structurali, concepuți pentru a evalua eficacitatea Codului în ceea ce privește reducerea răspândirii dezinformării online pentru fiecare dintre semnatarii relevanți și pentru întregul ecosistem online în UE și la nivelul statelor membre. Semnatarii vor colabora cu actorii relevanți în această privință, inclusiv cu ERGA și EDMO.

În acest scop, semnatarii au înființat un grup de lucru în iunie 2022, în urma prezentării Codului consolidat. Grupul de lucru va raporta trimestrial grupului operativ cu privire la progresele sale și se va consulta cu experți, inclusiv cu EDMO și ERGA.

Grupul de lucru va publica măsurătorile pentru indicatorii structurali în conformitate cu primul raport complet al semnatarilor, precum și metodologia completă a acestuia, înțelegând că acestea pot necesita în continuare îmbunătățiri în timp.