Strukturella indikatorer

Enligt åtagande 41 i koden förbinder sig undertecknarna att arbeta inom arbetsgruppen för att utveckla strukturella indikatorer som är utformade för att bedöma kodens effektivitet när det gäller att minska spridningen av desinformation på nätet för varje relevant undertecknare och för hela ekosystemet på nätet inom EU och på medlemsstatsnivå. Undertecknarna kommer att samarbeta med relevanta med relevanta aktörer i detta avseende, inklusive ERGA och EDMO.

För att göra detta har undertecknarna i juni 2022 inrättat en arbetsgrupp efter presentationen av den förstärkta koden. Arbetsgruppen kommer att rapportera om sina framsteg till arbetsgruppen varje kvartal och kommer att samråda med experter, däribland EDMO och ERGA.

Arbetsgruppen kommer att offentliggöra sina mätningar för de strukturella indikatorerna i linje med undertecknarnas första fullständiga rapport, liksom hela dess metodik, med förståelse för att dessa fortfarande kan behöva förfinas med tiden.