GÅ MED OSS

Framtida undertecknare

2022 års nya uppförandekod om desinformation som lades fram den 16 juni 2022 är ett innovativt, frivilligt instrument för samreglering som utvecklats och undertecknats av 34 deltagare. De nuvarande undertecknarna av koden, tillsammans med kommissionen, europeiska utrikestjänsten, europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (ERGA) och europeiska observationsorganet för digitala medier (EDMO), offentliggör en inbjudan till intresseanmälan där nya aktörer från ekosystemet för information på nätet som är verksamma i EU uppmanas att ansluta sig till koden.
Intressenter som är intresserade av att bli undertecknare bör skicka en kort bakgrundsbeskrivning av sin organisation, de tjänster de tillhandahåller och en beskrivning av vilka åtaganden och åtgärder de vill främja under koden till arbetsgruppen via e-post.

Vem riktar sig kallelsen till?

Inbjudan riktar sig till ett brett spektrum av intressenter, bland annat leverantörer av onlinetjänster som deltar i spridningen av innehåll till allmänheten, t.ex. sociala medier, privatmeddelandeappar och sökmotorer, aktörer inom nätreklambranschen, leverantörer av e-betalningstjänster, e-handelsplattformar och system för crowdfunding/donationer som kan användas för att sprida desinformation, intressenter som tillhandahåller tekniska lösningar för att motverka desinformation, faktagranskare och organisationer i det civila samhället som specialiserar sig på att motverka desinformation.
Genom att ansluta 2022 års kod kommer nya undertecknare att ingå i ett EU-omfattande forum som samlar en rad olika relevanta aktörer som försöker stärka sina åtgärder, dela med sig av bästa praxis och förbättra samarbetet för att minska riskerna med desinformation i EU.
Bakgrundsbild med gula geometriska former
Bakgrundsbild med gula geometriska former
Bli en av öppenhetscentrets undertecknare
Arbetsgruppen för uppförandekoden ser fram emot att höra från potentiella undertecknare som anmäler sitt intresse.
Bakgrundsbild med blå geometriska former