DOE MEE

Potentiële ondertekenaars

De op 16 juni 2022 gepresenteerde nieuwe gedragscode inzake desinformatie is een innovatief, vrijwillig, co-regulerend instrument dat door 34 ondertekenaars is ontwikkeld en ondertekend. De huidige ondertekenaars van de code publiceren samen met de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de Europese Groep van regulerende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA) en het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media (EDMO) een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling waarin nieuwe spelers uit het in de EU actieve ecosysteem voor online-informatie worden uitgenodigd zich bij de code aan te sluiten.
Belanghebbenden die ondertekenaar willen worden, moeten de taskforce per e-mail een korte achtergrond van hun organisatie, de diensten die zij verlenen en een beschrijving van de verbintenissen en maatregelen die zij in het kader van de nieuwe code willen onderschrijven, doen toekomen.

Aan wie is de oproep gericht?

De oproep is gericht aan een breed scala van belanghebbenden, waaronder: aanbieders van onlinediensten die deelnemen aan de verspreiding van content onder het publiek, zoals sociale media, toepassingen voor privéberichten en zoekmachines; spelers uit de onlinereclame-industrie; aanbieders van e-betalingsdiensten, e-commerce platforms, crowdfunding/donatiesystemen, die kunnen worden gebruikt om desinformatie te verspreiden; belanghebbenden die technologische oplossingen bieden om desinformatie te bestrijden; factcheckers en maatschappelijke organisaties die gespecialiseerd zijn in het tegengaan van desinformatie.
Door de code van 2022 te ondertekenen, maken nieuwe ondertekenaars deel uit van een EU-breed forum dat verschillende spelers samenbrengt die krachtigere maatregelen willen, beste praktijken willen delen en op zoek zijn naar samenwerking om de risico’s die afkomstig zijn van desinformatie binnen de EU in te perken.
Achtergrondafbeelding met gele geometrische vormen
Achtergrondafbeelding met gele geometrische vormen
Word ook ondertekenaar van het Transparantiecentrum
De taskforce van de gedragscode ziet uit naar de reacties van potentiële ondertekenaars die een blijk van belangstelling indienen.
Achtergrondafbeelding met blauwe geometrische vormen