BÍGÍ LINN

Sínitheoirí ionchasacha

Is ionstraim nuálach, dheonach, chomhrialaitheach é Cód Cleachtais nua 2022 ar Dhífhaisnéis a cuireadh i láthair an 16 Meitheamh 2022 arna fhorbairt agus arna shíniú ag 34 sínitheoir. Foilsíonn sínitheoirí reatha an Chóid, mar aon leis an gCoimisiún, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (EES), an Grúpa Rialtóirí Eorpacha um Sheirbhísí Meán Closamhairc (ERGA) agus Faireachlann Eorpach na Meán Digiteach (EDMO), Glao ar Spéise ag tabhairt cuireadh d’imreoirí nua ón éiceachóras faisnéise ar líne atá gníomhach san Aontas Eorpach teacht isteach sa Chód.
Ba cheart do pháirtithe leasmhara ar spéis leo bheith ina sínitheoir cúlra gairid ar a n-eagraíocht, na seirbhísí a sholáthraíonn siad, agus cur síos ar na gealltanais agus na bearta ar mhaith leo a fhormhuiniú faoin gCód nua a chur faoi bhráid an Tascfhórsa trí ríomhphost.

Cé chuige a bhfuil an Glao dírithe?

Dírítear an Glao ar raon leathan páirtithe leasmhara, lena n-áirítear: soláthraithe seirbhísí ar líne a ghlacann páirt i scaipeadh ábhair ar an bpobal amhail na meáin shóisialta, feidhmchláir teachtaireachtaí príobháideacha agus innill chuardaigh; imreoirí ón tionscal fógraíochta ar líne; soláthraithe seirbhísí ríomhíocaíochta, ardáin ríomhthráchtála, córais sluamhaoinithe/deonacháin, ar féidir iad a úsáid chun dífhaisnéis a scaipeadh; páirtithe leasmhara a sholáthraíonn réitigh teicneolaíochta chun an dífhaisnéis a chomhrac; seiceálaithe fíricí agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a dhéanann sainfheidhmiú ar dhul i ngleic le dífhaisnéis.
Trí dhul isteach i gCód 2022, beidh sínitheoirí nua mar chuid d’fhóram uile-AE a thabharfaidh le chéile imreoirí ábhartha éagsúla a fhéachann lena gcuid gníomhaíochtaí a neartú, dea-chleachtais a roinnt agus comhar a fheabhsú d’fhonn na rioscaí a eascraíonn as dífhaisnéisiú san Aontas a mhaolú.
Íomhá chúlra le cruthanna geoiméadracha buí
Íomhá chúlra le cruthanna geoiméadracha buí
Cláraigh le sínitheoirí an Lárionaid Trédhearcachta
Tá Tascfhórsa an Chóid Chleachtais ag tnúth le cloisteáil ó shínitheoirí ionchasacha a chuireann léiriú spéise isteach.
Íomhá cúlra le cruthanna geoiméadrach gorm