PŘIPOJTE SE K NÁM

Potenciální signatáři

Nový Kodex praxe v oblasti dezinformací z roku 2022, který byl představen 16. června 2022, je inovativní, dobrovolný, koregulační nástroj, který vypracovalo a podepsalo 34 signatářů. Současní signatáři kodexu spolu s Komisí, Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ), Skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA) a Evropskou observatoří digitálních médií (EDMO) zveřejňují výzvu k projevení zájmu, v níž vyzývají nové subjekty z online informačního ekosystému působícího v EU, aby se ke kodexu připojily.
Zúčastněné strany, které mají zájem stát se signatářem, by měly pracovní skupině e-mailem zaslat stručné informace o své organizaci, službách, které poskytují, a popis závazků a opatření, které by chtěly v rámci nového kodexu schválit.

Komu je výzva určena?

Výzva je určena široké škále zúčastněných stran, včetně: poskytovatelů online služeb, kteří se podílejí na šíření obsahu veřejnosti, jako jsou sociální média, aplikace pro soukromé zprávy a vyhledávače; subjektů z odvětví online reklamy; poskytovatelů služeb elektronických plateb, platforem elektronického obchodování, systémů hromadného financování/dárcovství, které mohou být využívány k šíření dezinformací; zúčastněných stran, které poskytují technologická řešení pro boj proti dezinformacím; subjektů ověřujících fakta a organizací občanské společnosti specializujících se na boj proti dezinformacím.
Tím, že se noví signatáři připojí ke Kodexu 2022, stanou se součástí celoevropského fóra sdružujícího řadu relevantních aktérů, kteří se snaží posílit svou činnost, sdílet osvědčené postupy a zlepšit spolupráci s cílem zmírnit rizika plynoucí z dezinformací v EU.
Obrázek na pozadí se žlutými geometrickými tvary
Obrázek na pozadí se žlutými geometrickými tvary
Připojte se k signatářům Centra pro transparentnost
Pracovní skupina pro kodex se těší na odpovědi potenciálních signatářů, kteří projeví zájem.
Obrázek na pozadí s modrými geometrickými tvary