PIEVIENOIES MUMS

Potenciālie parakstītāji

2022. gada 16. jūnijā prezentētais jaunais 2022. gada Dezinformācijas prakses kodekss ir inovatīvs, brīvprātīgs, kopregulatīvs instruments, ko izstrādājuši un parakstījuši 34 parakstītāji. Pašreizējie kodeksa parakstītāji kopā ar Komisiju, Eiropas kopējo ārlietu dienestu (EĀDD), Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu reglamentējošo iestāžu grupu (ERGA) un Eiropas Digitālo mediju observatoriju (EDMO) publicē uzaicinājumu pieteikties, aicinot jaunus ES aktīvos tiešsaistes informācijas ekosistēmas dalībniekus pievienoties Kodeksam.
Ieinteresētajām pusēm, kas vēlas kļūt par parakstītāju, darba grupai pa e-pastu jāiesniedz īss apraksts par savu organizāciju, tās sniegtajiem pakalpojumiem un apraksts par to, kādas saistības un pasākumus tās vēlētos uzņemties saskaņā ar jauno Kodeksu.

Kam ir adresēts aicinājums?

Aicinājums ir adresēts plašam ieinteresēto pušu lokam, tostarp tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, kas piedalās satura izplatīšanā sabiedrībai, piemēram, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, privātās ziņojumapmaiņas lietojumprogrammām un meklētājprogrammām; tiešsaistes reklāmas nozares dalībniekiem; e-maksājumu pakalpojumu, e-komercijas platformu, publiskās finansēšanas/ziedošanas sistēmu, ko var izmantot dezinformācijas izplatīšanai, sniedzējiem; ieinteresētajām pusēm, kas nodrošina tehnoloģiskus risinājumus dezinformācijas apkarošanai; faktu pārbaudītājiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas specializējas dezinformācijas apkarošanā.
Pievienojoties 2022. gada Kodeksam, jaunie parakstītāji kļūs par daļu no ES mēroga foruma, kas apvieno dažādus būtiskus dalībniekus, kuri cenšas stiprināt savu darbību, dalīties labākajā praksē un uzlabot sadarbību, lai mazinātu dezinformācijas radītos riskus ES.
Fona attēls ar dzeltenām ģeometriskām formām
Fona attēls ar dzeltenām ģeometriskām formām
Pievienoties Pārredzamības centra parakstītājiem
Prakses kodeksa darba grupa ar nepacietību gaida informāciju no potenciālajiem parakstītājiem, kas izrādījuši interesi.
Fona attēls ar zilām ģeometriskām formām