PRIDAJTE SA K NÁM

Potenciálni signatári

Nový kódex postupov v oblasti dezinformácií z roku 2022, ktorý bol predstavený 16. júna 2022, je inovatívny, dobrovoľný, koregulačný nástroj, ktorý vypracovalo a podpísalo 34 signatárov. Súčasní signatári kódexu spolu s Komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), Európskou skupinou regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) a Európskym strediskom pre sledovanie digitálnych médií (EDMO) uverejňujú výzvu na prejavenie záujmu, v ktorej vyzývajú nových aktérov z online informačného ekosystému pôsobiacich v EÚ, aby sa ku kódexu pripojili.
Zainteresované strany, ktoré majú záujem stať sa signatárom, by mali pracovnej skupine prostredníctvom e-mailu zaslať stručné informácie o svojej organizácii, službách, ktoré poskytujú, a opis záväzkov a opatrení, ktoré by chceli v rámci nového kódexu schváliť.

Komu je výzva určená?

Táto výzva je určená širokému spektru zainteresovaných strán vrátane: poskytovateľov online služieb, ktorí sa podieľajú na šírení obsahu verejnosti, ako sú sociálne médiá, aplikácie na zasielanie súkromných správ a vyhľadávače; subjektov z odvetvia online reklamy; poskytovateľov služieb elektronických platieb, platforiem elektronického obchodu, systémov hromadného financovania/donorských systémov, ktoré sa môžu využívať na šírenie dezinformácií; zainteresovaných strán, ktoré poskytujú technologické riešenia na boj proti dezinformáciám; subjektov overujúcich fakty a organizácií občianskej spoločnosti špecializujúcich sa na boj proti dezinformáciám.
Pripojením sa ku kódexu 2022 sa noví signatári stanú súčasťou celoeurópskeho fóra, ktoré združuje rôzne relevantné subjekty, ktoré sa snažia posilniť svoje opatrenia, vymieňať si osvedčené postupy a zlepšiť spoluprácu s cieľom zmierniť riziká vyplývajúce z dezinformácií v EÚ.
Obrázok na pozadí so žltými geometrickými tvarmi
Obrázok na pozadí so žltými geometrickými tvarmi
Pripojte sa k signatárom Centra pre transparentnosť
Pracovná skupina pre kódex postupov sa teší na potenciálnych signatárov, ktorí prejavia záujem.
Obrázok na pozadí s modrými geometrickými tvarmi