Štrukturálne ukazovatele

V rámci záväzku 41 kódexu sa signatári zaväzujú spolupracovať v rámci pracovnej skupiny na vypracovaní štrukturálnych ukazovateľov určených na hodnotenie účinnosti kódexu pri znižovaní šírenia online dezinformácií pre každého z príslušných signatárov a pre celý online ekosystém v EÚ a na úrovni členských štátov. Signatári budú v tejto súvislosti spolupracovať s príslušnými aktérmi vrátane ERGA a EDMO.

Na tento účel signatári v júni 2022 po predložení posilneného kódexu zriadili pracovnú skupinu. Pracovná skupina bude pracovnej skupine podávať správy o svojom pokroku každé tri mesiace a bude sa radiť s odborníkmi vrátane EDMO a ERGA.

Pracovná skupina zverejní svoje merania štrukturálnych ukazovateľov v súlade s prvou úplnou správou signatárov, ako aj ich úplnú metodiku, pričom si uvedomuje, že tieto ukazovatele si môžu časom ešte vyžadovať spresnenia.