Strukturális mutatók

A Kódex 41. vállalása értelmében az Aláírók vállalják, hogy a Munkacsoporton belül strukturális mutatókat dolgoznak ki, melyek célja annak felmérése, hogy mennyire hatékony a Kódex a hamis információk online terjesztésének visszaszorításában mind az egyes érintett Aláírók, mind pedig az EU teljes online ökoszisztémája, valamint az egyes tagállamok szintjén. Az Aláírók együttműködnek a témában illetékes szereplőkkel, köztük az ERGA-val és az EDMO-val.

Ennek érdekében az Aláírók 2022 júniusában, a megerősített Kódex előterjesztését követően külön munkacsoportot állítottak fel. Ez a munkacsoport háromhavonta jelentést tesz előrehaladásáról a Munkacsoport részére, és szakértőkkel is egyeztet, köztük az EDMO-val és az ERGA-val.

A munkacsoport a strukturális mutatók terén mért eredményeket az Aláírók első teljes jelentésével egyidőben teszi közzé annak teljes módszertanával együtt, továbbá tudomásul veszi, hogy azok idővel további finomításra szorulhatnak.