Struktūriniai rodikliai

Pagal kodekso 41 įsipareigojimą pasirašiusiosios šalys įsipareigoja darbo grupėje parengti struktūrinius rodiklius, kurių paskirtis – įvertinti kodekso veiksmingumą mažinant internetinės dezinformacijos plitimą kiekvienai atitinkamai pasirašiusiajai šaliai ir visai internetinei ekosistemai ES ir valstybių narių lygmeniu. Pasirašiusiosios šalys bendradarbiaus su atitinkamais subjektais, įskaitant ERGA ir EDMO.

Šiuo tikslu 2022 m. birželio mėn., po to, kai buvo pristatytas sugriežtintas kodeksas, pasirašiusiosios šalys įsteigė darbo grupės pogrupį. Pogrupis kas tris mėnesius teiks darbo grupei pažangos ataskaitas ir konsultuosis su ekspertais, įskaitant EDMO ir ERGA.

Pogrupis paskelbs struktūrinių rodiklių matavimus pagal pirmąją išsamią pasirašiusiųjų šalių ataskaitą ir visą metodiką, suprasdamas, kad laikui bėgant juos dar gali tekti tobulinti.