Strukturni pokazatelji

U okviru Obveze 41 Kodeksa, potpisnici se obvezuju da će unutar Radne skupine raditi na razvoju strukturnih pokazatelja, osmišljenih za procjenu učinkovitosti Kodeksa u smanjenju širenja dezinformacija na internetu za svakog od relevantnih potpisnika i za cijeli online ekosustav u EU i na razini države članice. Potpisnici će u tom smislu surađivati s relevantnim akterima, uključujući ERGA i EDMO.

Kako bi to učinili, potpisnici su uspostavili radnu grupu u lipnju 2022. nakon predstavljanja Ojačanog kodeksa. Radna grupa će Radnu skupinu izvješćivati o svom napretku na tromjesečnoj osnovi i konzultirati će se sa stručnjacima, uključujući EDMO i ERGA.

Radna grupa će objaviti svoja mjerenja za strukturne pokazatelje u skladu s prvim cjelovitim izvješćem potpisnika, kao i svoju potpunu metodologiju, uz razumijevanje da bi ona mogla još zahtijevati dorade tijekom vremena.