Structurele indicatoren

Krachtens verbintenis 41 van de code verbinden de ondertekenaars zich ertoe in de taskforce te werken aan de ontwikkeling van structurele indicatoren om de doeltreffendheid van de code bij het terugdringen van de verspreiding van online desinformatie te beoordelen voor elk van de betrokken ondertekenaars en voor het gehele online ecosysteem in de EU en op het niveau van de lidstaten. De ondertekenaars zullen in dat verband samenwerken met relevante spelers, waaronder de ERGA en de EDMO.

Daartoe hebben de ondertekenaars na de presentatie van de aangescherpte code in juni 2022 een werkgroep opgericht. De werkgroep brengt om de drie maanden verslag uit aan de taskforce over haar vorderingen en gaat in overleg met deskundigen, waaronder de EDMO en de ERGA.

De werkgroep publiceert haar metingen voor de structurele indicatoren overeenkomstig het eerste volledige verslag van de ondertekenaars, alsook haar volledige methodologie, met dien verstande dat deze in de loop van de tijd nog verfijningen kunnen vergen.