Rakenteelliset indikaattorit

Käytännesääntösitoumuksessa 41 allekirjoittajat sitoutuvat työskentelemään työryhmässä sellaisten rakenteellisten indikaattoreiden kehittämiseksi, joiden avulla voidaan arvioida käytännesääntöjen tehokkuutta verkkodesinformaation leviämisen vähentämisessä kunkin asianomaisen allekirjoittajan osalta sekä koko verkkoekosysteemin osalta EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. Allekirjoittajat tekevät tässä yhteydessä yhteistyötä asiaankuuluvien toimijoiden kanssa, kuten ERGA ja EDMO.

Tätä varten allekirjoittajat ovat perustaneet työryhmän kesäkuussa 2022 sen jälkeen, kun tiukennetut käytännesäännöt oli esitelty. Työryhmä raportoi edistymisestään työryhmälle kolmannesvuosittain ja kuulee asiantuntijoita, kuten EDMO:ta ja ERGA:ta.

Työryhmä julkaisee rakenneindikaattoreidensa mittaustulokset allekirjoittajien ensimmäisen täydellisen raportin mukaisesti, samoin kuin koko metodologiansa, kuitenkin niin, että ne saattavat vielä ajan mittaan vaatia tarkennuksia.