LIITY MEIHIN

Mahdolliset allekirjoittajat

Kesäkuun 16. päivänä 2022 esitellyt uudet disinformaatiota koskevat käytännesäännöt 2022 ovat innovatiivinen, vapaaehtoinen ja yhteissääntelyyn perustuva väline, jonka 34 allekirjoittajaa ovat kehittäneet ja allekirjoittaneet. Käytännesääntöjen nykyiset allekirjoittajat julkaisevat yhdessä komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon, audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän (ERGA) ja Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen (EDMO) kanssa kiinnostuksenilmaisupyynnön, jossa pyydetään EU:ssa toimivia uusia verkkotietojen ekosysteemin toimijoita liittymään käytännesääntöihin.
Allekirjoittajaksi liittymisestä kiinnostuneiden sidosryhmien tulisi toimittaa työryhmälle sähköpostitse lyhyet taustatiedot organisaatiostaan, tarjoamistaan palveluista ja kuvaus siitä, mitä sitoumuksia ja toimenpiteitä ne haluaisivat hyväksyä uusien käytännesääntöjen mukaisesti.

Kenelle kutsu on osoitettu?

Ehdotuspyyntö on osoitettu monille eri sidosryhmille mukaan lukien sellaisten verkkopalvelujen tarjoajat, jotka osallistuvat sisällön levittämiseen yleisölle, kuten sosiaalinen media, yksityiset viestisovellukset ja hakukoneet, verkkomainonnan toimijat, sähköisten maksupalvelujen sekä sähköisten kaupankäyntialustojen, joukkorahoitusjärjestelmien ja lahjoitusjärjestelmien tarjoajat, joita saatetaan käyttää disinformaation levittämiseen, sidosryhmät, jotka tarjoavat teknologisia ratkaisuja disinformaation torjumiseksi, faktojen tarkastajat ja disinformaation torjuntaan erikoistuneet kansalaisyhteiskunnan järjestöt.
Liittymällä vuoden 2022 käytännesääntöihin uudet allekirjoittajat pääsevät osaksi EU:n laajuista foorumia, joka kokoaa yhteen erilaisia asiaankuuluvia toimijoita, jotka pyrkivät vahvistamaan toimiaan, jakamaan parhaita käytäntöjä ja parantamaan yhteistyötä disinformaation riskien vähentämiseksi EU:ssa.
Taustakuva keltaisilla geometrisillä muodoilla
Taustakuva keltaisilla geometrisillä muodoilla
Liity Avoimuuskeskuksen allekirjoittajiin
Käytännesääntöjen työryhmä odottaa kiinnostuksenilmaisua mahdollisilta allekirjoittajilta.
Taustakuva sinisillä geometrisillä muodoilla