DOŁĄCZ DO NAS

Potencjalni sygnatariusze

Przedstawiony 16 czerwca nowy Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji z 2022 roku jest innowacyjnym, dobrowolnym, współregulacyjnym instrumentem opracowanym i podpisanym przez 34 sygnatariuszy. Obecni sygnatariusze Kodeksu, wraz z Komisją, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), Europejską Grupą Regulatorów dla Medialnych Usług Audiowizualnych (ERGA) oraz Europejskim Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO), publikują zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, w którym zachęcają nowe podmioty ze środowiska informacji online działające w UE do przystąpienia do kodeksu.
Zainteresowane strony, które chciałyby zostać sygnatariuszami, powinny przesłać Grupie zadaniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej krótki opis swojej organizacji, świadczonych przez nie usług oraz opis zobowiązań i środków, które chciałyby poprzeć w ramach nowego Kodeksu.

Do kogo adresowane jest zaproszenie?

Zaproszenie jest skierowane do szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym: dostawców usług internetowych, którzy uczestniczą w rozpowszechnianiu treści wśród społeczeństwa, takich jak media społecznościowe, aplikacje do prywatnych wiadomości i wyszukiwarki; podmiotów z branży reklamy internetowej; dostawców usług płatności elektronicznych, platform handlu elektronicznego, systemów crowdfundingowych/donacyjnych, które mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania dezinformacji; zainteresowanych stron, które dostarczają rozwiązania technologiczne w celu zwalczania dezinformacji; podmiotów sprawdzających fakty i organizacji społeczeństwa obywatelskiego specjalizujących się w przeciwdziałaniu dezinformacji.
Przystępując do Kodeksu 2022, nowi sygnatariusze staną się częścią unijnego forum skupiającego różne istotne podmioty, które dążą do wzmocnienia swoich działań, dzielenia się najlepszymi praktykami i poprawy współpracy, aby ograniczyć ryzyko wynikające z dezinformacji w UE.
Obraz tła z żółtymi kształtami geometrycznymi
Obraz tła z żółtymi kształtami geometrycznymi
Dołącz do sygnatariuszy Centrum przejrzystości
Grupa zadaniowa Kodeksu postępowania oczekuje na kontakt z potencjalnymi sygnatariuszami, którzy zgłoszą swoje zainteresowanie.
Obraz tła z niebieskimi kształtami geometrycznymi