Prywatność

Data wejścia w życie: 9 lutego 2023 r.

Centrum Przejrzystości („my”, „nas”, „nasz” lub „Organizacja”) zobowiązuje się do ochrony prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności osób prawnych tylko wtedy, gdy może to mieć zastosowanie zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas przeglądania naszych stron internetowych oraz o wyborach związanych z tymi danymi.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących praktyk ochrony prywatności Organizacji, prosimy o kontakt za pomocą tego e-maila.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje następującą stronę internetową: https://transpcentre.wpengine.com/

Co zbieramy?

Zbieramy następujące rodzaje informacji w różnych celach (wymienionych poniżej), aby zapewnić i poprawić nasze usługi dla Ciebie:

 • Dane osobowe
 • Dane użytkowe
 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Śledzenie Cookies Dane

Dane osobowe

Podczas kontaktu z nami w sprawie otrzymania informacji o naszych usługach, podczas rejestracji w celu uczestnictwa w naszych wydarzeniach lub podczas ubiegania się o pracę w naszej firmie, Centrum Przejrzystości wymaga podania osobistych danych kontaktowych, które mogą być wykorzystane do kontaktu lub identyfikacji użytkownika. Informacje umożliwiające identyfikację osób mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail

Dane użytkowe

Możemy również zbierać informacje o tym, jak usługa jest udostępniana i wykorzystywana („Dane użytkowe”). Te dane użytkowe mogą obejmować takie informacje jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszych witryn, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane dotyczące lokalizacji

Możemy wykorzystywać i przechowywać informacje o lokalizacji użytkownika, jeśli użytkownik udzieli nam na to zgody („Dane o lokalizacji”). Wykorzystujemy te dane do zapewnienia funkcji naszego serwisu oraz do ulepszania i dostosowywania oferowanych przez nas usług.

Użytkownik może w każdej chwili włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne podczas korzystania z naszych stron internetowych, poprzez ustawienia swojego urządzenia.

Śledzenie Cookies Dane

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność na naszych stronach internetowych i przechowywać pewne informacje.

Więcej informacji o Cookies oraz przykłady plików cookies, z których korzystamy, można znaleźć na stronie Polityka Cookies.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Centrum Przejrzystości wykorzystuje zebrane dane do różnych celów wyszczególnionych poniżej.

Centrum Transparentności wykorzystuje dane osobowe naszych (przyszłych) Sygnatariuszy w celu wykonania zamówionych usług. Na przykład, jeśli prześlesz nam informację o swoim zainteresowaniu zostaniem Sygnatariuszem, wykorzystamy podane przez Ciebie informacje do wysłania Ci wiadomości o dalszych krokach w celu zostania Sygnatariuszem oraz informacji o naszej grupie.

Przechowywanie danych

Centrum Przejrzystości będzie przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i polityk.

Centrum Przejrzystości zachowuje również dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszego serwisu, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie danych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane do – i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Należy pamiętać, że dane, w tym dane osobowe, przekazujemy do Belgii i tam je przetwarzamy. Nasze serwery webhostingowe i centra danych znajdują się w Belgii.

Zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na taki transfer.

Centrum Przejrzystości podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności traktowania Państwa danych i żadne przekazanie Państwa danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, o ile nie zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Państwa danych i innych danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie dopuszczalne środki ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Użytkownik zgadza się i akceptuje ryzyko związane z korzystaniem z internetu.

Twoje prawa

Centrum Przejrzystości dąży do podjęcia rozsądnych kroków umożliwiających Państwu sprostowanie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jeśli chcesz zostać poinformowany, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, prosimy o kontakt.

W pewnych okolicznościach masz prawo:

 • Uzyskanie dostępu i otrzymania kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat
 • sprostowania wszelkich posiadanych danych osobowych, które są nieścisłe
 • Złożenie skargi do właściwego organu nadzorczego
 • Zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych na Twój temat („prawo do bycia zapomnianym”)

Może Pani/Pan mieć prawo do przenoszenia danych, jeżeli ma to zastosowanie do Pani/Pana sytuacji zgodnie z obowiązującym prawem, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Panią/Pana Centrum Przejrzystości.W przypadku, gdy mamy obowiązek spełnić obowiązek przenoszenia danych, może Pani/Pan zażądać otrzymania kopii swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, aby mogła Pani/Pan nimi zarządzać i je przenosić.

Należy pamiętać, że przed odpowiedzią na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia świadczonych przez nas usług („Dostawcy usług”), świadczenia usług w naszym imieniu, wykonywania usług związanych z usługami lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszych usług. W szczególności możemy korzystać ze wsparcia osób trzecich w zakresie hostingu i utrzymania niniejszej strony internetowej.

Te strony trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych tylko w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Ograniczamy naszą odpowiedzialność i nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek koszty i/lub szkody, które mogą być spowodowane przez Usługodawców.

Analytics

Możemy korzystać z usługodawców zewnętrznych w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z udostępniania Google Analytics swojej aktywności w Usłudze, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzających.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Linki do innych stron

Nasz serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez strony lub usługi osób trzecich.

Prywatność dzieci

Nasz serwis nie jest skierowany do osób poniżej 13 roku życia lub młodszego wieku, jeśli ma to zastosowanie zgodnie z konkretnym prawem, które może mieć zastosowanie, ale nie młodszego niż 13 lat („Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Ujawnienie informacji w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach Centrum Przejrzystości może być zobowiązane do ujawnienia Państwa danych osobowych, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymagania prawne i granice odpowiedzialności

Centrum Przejrzystości może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

 • Aby spełnić obowiązek prawny
 • W celu ochrony i obrony praw lub własności Centrum Przejrzystości
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne niewłaściwe postępowanie w związku z usługą
 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Państwa poprzez zamieszczenie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

Oszustwa związane z pocztą elektroniczną

Oszustwa e-mailowe dramatycznie wzrosły w ostatnich latach, cyberprzestępcy są coraz sprytniejsi i potrzebujemy Twojej pomocy w ich zwalczaniu.

Cyberprzestępcy użyją wszelkich możliwych środków, aby oszukać Cię w celu udostępnienia Twoich danych osobowych, informacji finansowych lub nawet zażądać od Ciebie dokonania niechcianych i przestępczych płatności. Większość cyberprzestępców będzie próbowała skontaktować się z przedstawicielami wysokiego szczebla firmy i będzie próbowała stworzyć poczucie pilności.

Należy pamiętać, że istnieje wiele technik oszustwa i nawet przy obecnych technologiach wiele oszustw związanych z pocztą elektroniczną omija środki bezpieczeństwa wprowadzone przez firmy.

Co zrobić w przypadku wątpliwości?

Jeśli nie jesteś pewien, czy e-mail jest legalny, twoim najlepszym przyjacielem jest twój dział ICT / IT / bezpieczeństwa. Mogą one pomóc w zbadaniu pochodzenia i legalności wiadomości e-mail.

Jak zgłaszać fałszywe e-maile?

Możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected], aby zgłosić fałszywą wiadomość e-mail lub uzyskać pomoc w ochronie swoich danych. Postaramy się zrobić wszystko, aby zapewnić maksymalną ochronę.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami poprzez ten e-mail.