Поверителност

Дата на влизане в сила: 9 февруари 2023 г.

Центърът за прозрачност („ние“, „нас“, „нашия“ или „Организацията“) се ангажира да защитава личните данни на лицата, които посещават нашите уебсайтове. Ние се ангажираме да защитаваме личните данни на юридически лица само ако това може да се приложи съгласно приложимото действащо законодателство. Настоящата декларация за поверителност има за цел да ви информира за нашите политики по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато разглеждате нашите уебсайтове, както и за избора, който имате във връзка с тези данни.

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика.

Ако имате въпроси или оплаквания относно практиките за поверителност на Организацията, моля, свържете се с нас чрез този имейл.

Тази декларация за поверителност обхваща следния уебсайт: https://transpcentre.wpengine.com/

Какво събираме?

Събираме следните видове информация за различни цели (изброени по-долу), за да ви предоставяме и подобряваме нашите услуги:

 • Лични данни
 • Данни за използване
 • Данни за местоположението
 • Данни за проследяване на бисквитки

Лични данни

Когато се свържете с нас, за да получите информация за нашите услуги, когато се регистрирате за участие в наши събития или когато кандидатствате за работа при нас, Центърът за прозрачност изисква от вас да предоставите лична информация за контакт, която може да бъде използвана за връзка с вас или за идентифициране. Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Име и фамилия
 • Имейл адрес

Данни за използване

Можем също така да събираме информация за начина, по който се осъществява достъпът до услугата и нейното използване („Данни за използване“). Тези данни за използване могат да включват информация като адреса на интернет протокола на компютъра ви (напр. IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашите уебсайтове, които посещавате, часа и датата на посещението ви, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за местоположението

Можем да използваме и съхраняваме информация за вашето местоположение, ако ни дадете разрешение за това („Данни за местоположението“). Използваме тези данни, за да предоставяме функции на нашата услуга и да подобряваме и персонализираме предлаганата от нас услуга.

Можете да активирате или деактивирате услугите за местоположение, когато използвате нашите уебсайтове, по всяко време чрез настройките на устройството си.

Данни за проследяване на бисквитки

Използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността на нашите уебсайтове и да съхраняваме определена информация.

Повече информация за „бисквитките“ и примери за „бисквитките“, които използваме, можете да намерите на страницата „Политика за бисквитките“.

Как използваме вашите данни?

Центърът за прозрачност използва събраните данни за различни цели, описани по-долу.

Центърът за прозрачност използва лични данни за нашите (потенциални) Подписващи страни, за да изпълни заявените услуги. Например, ако подадете заявление, за да ни информирате за интереса си да станете подписал се, ще използваме предоставената от вас информация, за да ви изпращаме съобщения за по-нататъшните стъпки за ставане на подписал се и информация за нашата група.

Запазване на данни

Центърът за прозрачност ще съхранява Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ще запазим и използваме вашите лични данни до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако сме длъжни да запазим вашите данни, за да спазим приложимите закони), за разрешаване на спорове и за прилагане на нашите правни споразумения и политики.

Центърът за прозрачност също така запазва данни за използване за целите на вътрешен анализ. Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или подобряване на функционалността на нашата услуга или когато сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена към – и поддържана на – компютри, разположени извън вашата държава, провинция, страна или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните може да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително личните данни, в Белгия и ги обработваме там. Нашите сървъри за уеб хостинг и центрове за данни се намират в Белгия.

Съгласието ви с тази Политика за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява вашето съгласие с това прехвърляне.

Центърът за прозрачност ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност, и няма да се извърши прехвърляне на вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице подходящи мерки за контрол, включително за сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод на предаване по интернет или метод на електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Вие се съгласявате и приемате рисковете, свързани с използването на интернет.

Вашите права

Центърът за прозрачност се стреми да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на вашите лични данни.

Ако желаете да бъдете информирани за това какви лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате право:

 • Да получите достъп и копие от личните данни, които съхраняваме за вас.
 • Да коригирате всички лични данни, които се съхраняват за вас и са неточни.
 • Да подадете жалба до компетентен надзорен орган
 • Да поискате изтриване на лични данни, които се съхраняват за вас („право да бъдеш забравен“).

Може да имате право на преносимост на данните, ако това е приложимо за вашата ситуация съгласно действащото законодателство, за информацията, която предоставяте на Центъра за прозрачност.Ако сме длъжни да спазим преносимостта, можете да поискате да получите копие от вашите лични данни в широко използван електронен формат, за да можете да ги управлявате и премествате.

Моля, имайте предвид, че може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания.

Доставчици на услуги

Можем да наемаме компании и физически лица от трети страни, които да улеснят предоставянето на услугата („Доставчици на услуги“), да предоставят услугата от наше име, да извършват услуги, свързани с услугата, или да ни помагат в анализа на начина, по който се използва нашата услуга. По-специално, можем да използваме подкрепата на трети страни за хостинга и поддръжката на този уебсайт.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за други цели.

Отказваме да носим отговорност и не носим отговорност за никакви разходи и/или щети, които могат да ви бъдат причинени от Доставчици на услуги.

Анализ

Можем да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

Google Анализ

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни, за да проследява и наблюдава използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Можете да се откажете да предоставяте дейността си в Услугата на Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за отказване от Google Analytics. Добавката не позволява на JavaScript-а на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Analytics за активността на посещенията.

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уебстраницата с условията за поверителност на Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Препоръчваме ви да преглеждате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Поверителност на децата

Услугата ни не е предназначена за лица под 13-годишна възраст или по-млада възраст, ако е приложимо съгласно конкретен закон, който може да се прилага, но не по-малка от 13 години („Деца“).

Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 13-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и знаете, че детето ви ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали лични данни от деца без проверка на родителското съгласие, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Разкриване за целите на правоприлагането

При определени обстоятелства Центърът за прозрачност може да бъде задължен да разкрие Вашите лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (напр. съд или държавна агенция).

Правни изисквания и граници на отговорност

Центърът за прозрачност може да разкрие Вашите лични данни при добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за:

 • За спазване на правно задължение
 • За да защитите правата или собствеността на Центъра за прозрачност
 • За да предотвратим или разследваме възможни нарушения във връзка с услугата.
 • За защита на личната безопасност на потребителите на услугата или на обществеността.
 • За да се предпазите от правна отговорност

Промени в тази политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Декларация за поверителност на тази страница.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за евентуални промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила от момента на публикуването им на тази страница.

Измама с електронна поща

Измамите с имейли нараснаха значително през последните години, киберпрестъпниците стават все по-умни и ние се нуждаем от вашата помощ, за да се преборим с тях.

Киберпрестъпниците ще използват всички възможни средства, за да ви подмамят да споделите личната си информация, финансовата си информация или дори да поискат от вас да извършите нежелани и престъпни плащания. Повечето киберпрестъпници ще се опитат да се свържат с високопоставени представители на компанията и ще се опитат да създадат усещане за спешност.

Не забравяйте, че има много техники за измама и дори с помощта на съвременните технологии голяма част от имейл измамите заобикалят мерките за сигурност, въведени от компаниите.

Какво да направите в случай на съмнение?

Ако не сте сигурни дали имейлът е легитимен, най-добрият ви приятел е вашият отдел за ИКТ/ИТ/сигурност. Те могат да помогнат при разследването на произхода и легитимността на имейла.

Как да докладвам за измамни имейли?

Можете да се свържете с нас на [email protected], за да съобщите за измамен имейл или да получите помощ за защита на данните си. Ще направим всичко възможно, за да осигурим максимална защита.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас чрез този имейл.