Кодекс на практиките за дезинформация Подписалите

Лого на GARM

The GARM Initiative

Les Surligneurs

View signatory page
Asset 9

Twitch

View signatory page

Global Disinformation Index

View signatory page

Democracy Reporting International

View signatory page
Лого Кой ме цели?

Who Targets Me

View signatory page
Лого на WFA

World Federation of Advertisers (WFA)

View signatory page
Лого EACA

European Association of Communication Agencies (EACA)

View signatory page
ScienceFeedback

Science Feedback

View signatory page
Лого IAB EUROPE

IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe)

View signatory page
Лого на Alliance4Europe

Alliance4Europe

View signatory page
NewsGuardLogo

NewsGuard

View signatory page

PagellaPolitica / Facta.news

View signatory page

Faktograf

View signatory page

Reporters without Borders (RSF)

View signatory page

Logically

View signatory page
Ярко лого

The Bright App

View signatory page

FIDU – Federazione Italiana Diritti Umani

View signatory page
Присъединете се към подписалите Центъра за прозрачност
Работната група на Кодекса на практиките очаква да получи информация от потенциалните подписали го лица, които заявят интерес.
Фоново изображение със сини геометрични фигури