януари 2023 г.

World Federation of Advertisers (WFA)

Световната федерация на рекламодателите (WFA) е гласът на маркетолозите по света, като представлява 90% от глобалните разходи за маркетингови комуникации – около 900 милиарда евро годишно – чрез уникална глобална мрежа от най-големите пазари и най-големите маркетолози в света. WFA се бори за отговорни и ефективни маркетингови комуникации в световен мащаб.

Представляваме над 146 собственици на марки и 60 национални асоциации на рекламодатели в целия свят. Това включва национални асоциации на рекламодатели в 19 държави-членки на ЕС, като около 50% от компаниите, които представляваме, са европейски.

Download Report Signatory World Federation of Advertisers (WFA) , Commitments All
No reporting data available for Signatory