Januari 2023

World Federation of Advertisers (WFA)

World Federation of Advertisers (WFA) är marknadsförarnas röst världen över och representerar 90 % av de globala utgifterna för marknadskommunikation – cirka 900 miljarder euro per år – genom ett unikt globalt nätverk av världens största marknader och största marknadsförare. WFA förespråkar ansvarsfull och effektiv marknadskommunikation över hela världen.

Vi representerar över 146 varumärkesägare och 60 nationella annonsörsföreningar över hela världen. Detta inkluderar nationella annonsörsföreningar i 19 EU-medlemsstater och ungefär 50 % av de företag vi representerar är europeiska.

Download Report Signatory World Federation of Advertisers (WFA) , Commitments All
No reporting data available for Signatory