Ιανουάριος 2023

World Federation of Advertisers (WFA)

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιστών (WFA) είναι η φωνή των διαφημιστών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας το 90% των παγκόσμιων δαπανών για επικοινωνία μάρκετινγκ – περίπου 900 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως – μέσω ενός μοναδικού, παγκόσμιου δικτύου των μεγαλύτερων αγορών και των μεγαλύτερων διαφημιστών του κόσμου. Η WFA υπερασπίζεται την υπεύθυνη και αποτελεσματική επικοινωνία μάρκετινγκ παγκοσμίως.

Εκπροσωπούμε πάνω από 146 ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων και 60 εθνικές ενώσεις διαφημιστών σε όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει εθνικές ενώσεις διαφημιστών σε 19 κράτη μέλη της ΕΕ και περίπου το 50% των εταιρειών που εκπροσωπούμε είναι ευρωπαϊκές.

Download Report Signatory World Federation of Advertisers (WFA) , Commitments All
No reporting data available for Signatory