Απόρρητο

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 9 Φεβρουαρίου 2023

Το Κέντρο Διαφάνειας (“εμάς”, “εμείς”, “μας” ή ο “Οργανισμός”) δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των ατόμων που επισκέπτονται τους ιστότοπούς μας. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των νομικών προσώπων μόνο εάν αυτό μπορεί να ισχύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα δήλωση απορρήτου έχει σκοπό να ενημερώσει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν περιηγείστε στους ιστότοπούς μας και τις επιλογές που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Οργανισμού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αυτή η δήλωση απορρήτου καλύπτει τον ακόλουθο ιστότοπο: https://transpcentre.wpengine.com/

Τι συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς (που αναφέρονται παρακάτω) για να σας παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας:

 • Προσωπικά δεδομένα
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα τοποθεσίας
 • Παρακολούθηση δεδομένων Cookies

Προσωπικά δεδομένα

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, όταν εγγράφεστε για να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις μας ή όταν υποβάλλετε αίτηση για να εργαστείτε σε εμάς, το Κέντρο Διαφάνειας απαιτεί από εσάς να παρέχετε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την ταυτοποίησή σας. Τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δεδομένα χρήσης

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της υπηρεσίας (“Δεδομένα χρήσης”). Αυτά τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες των ιστότοπων μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Δεδομένα τοποθεσίας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, εάν μας δώσετε την άδεια να το κάνουμε (“Δεδομένα τοποθεσίας”). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να παρέχουμε λειτουργίες της υπηρεσίας μας και να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε την υπηρεσία που προσφέρουμε.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας ανά πάσα στιγμή, μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας.

Παρακολούθηση δεδομένων Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στους ιστότοπούς μας και να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies και παραδείγματα των cookies που χρησιμοποιούμε μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Πολιτική Cookies.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο Διαφάνειας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

Το Κέντρο Διαφάνειας χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους (υποψήφιους) υπογράφοντες για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήθηκαν. Για παράδειγμα, εάν υποβάλετε ένα μήνυμα για να μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον σας να γίνετε υπογράφων, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που δώσατε για να σας στείλουμε ανακοινώσεις σχετικά με τα περαιτέρω βήματα για να γίνετε υπογράφων και πληροφορίες σχετικά με την ομάδα μας.

Διατήρηση δεδομένων

Το Κέντρο Διαφάνειας θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να εφαρμόσουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

Το Κέντρο Διαφάνειας θα διατηρεί επίσης δεδομένα χρήσης για εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας μας, ή όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Μεταφορά δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να μεταφερθούν και να διατηρηθούν σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

Σημειώστε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, στο Βέλγιο και τα επεξεργαζόμαστε εκεί. Οι διακομιστές webhosting και τα κέντρα δεδομένων μας βρίσκονται στο Βέλγιο.

Η συγκατάθεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών, αποτελεί τη συμφωνία σας με την εν λόγω διαβίβαση.

Το Κέντρο Διαφάνειας θα λάβει όλα τα εύλογα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα δεν θα λάβει χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι που περιλαμβάνουν την ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου.

Τα δικαιώματά σας

Το Κέντρο Διαφάνειας επιδιώκει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και εάν θέλετε να τα αφαιρέσουμε από τα συστήματά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα:

 • Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς
 • Να διορθώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για εσάς
 • Για να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν (“δικαίωμα στη λήθη”)

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, εφόσον αυτό ισχύει για την περίπτωσή σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις πληροφορίες που παρέχετε στο Κέντρο Διαφάνειας.Σε περίπτωση που έχουμε υποχρέωση να συμμορφωθούμε με τη φορητότητα, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε ευρέως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να τα διαχειριστείτε και να τα μετακινήσετε.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσουμε σε τέτοια αιτήματα.

Πάροχοι υπηρεσιών

Ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτες εταιρείες και άτομα για να διευκολύνουμε την υπηρεσία που παρέχουμε (“Πάροχοι υπηρεσιών”), να παρέχουν την υπηρεσία για λογαριασμό μας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την υπηρεσία ή να μας βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της υπηρεσίας μας. Ειδικότερα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την υποστήριξη τρίτων για τη φιλοξενία και τη συντήρηση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Τα εν λόγω τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων για λογαριασμό μας και υποχρεούνται να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Αποποιούμαστε την ευθύνη μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα ή/και ζημίες που μπορεί να σας προκληθούν από τους Παρόχους Υπηρεσιών.

Analytics

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της υπηρεσίας μας.

Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google και παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Τα δεδομένα αυτά μοιράζονται με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για την προσαρμογή στο πλαίσιο και την εξατομίκευση των διαφημίσεων του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διάθεση της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία στην Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης Google Analytics opt-out. Το πρόσθετο εμποδίζει τη JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα των επισκέψεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Όροι απορρήτου της Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του εν λόγω τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους.

Απόρρητο των παιδιών

Η υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών ή μικρότερης ηλικίας, εφόσον ισχύει σύμφωνα με συγκεκριμένο νόμο που μπορεί να εφαρμόζεται, αλλά όχι μικρότερης ηλικίας από 13 ετών (“Παιδιά”).

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από άτομα κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες αυτές από τους διακομιστές μας.

Αποκάλυψη για την επιβολή του νόμου

Υπό ορισμένες συνθήκες, το Κέντρο Διαφάνειας μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε απάντηση σε έγκυρα αιτήματα δημόσιων αρχών (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

Νομικές απαιτήσεις και όριο ευθύνης

Το Κέντρο Διαφάνειας μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα, αν πιστεύει καλόπιστα ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για:

 • Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
 • Για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της περιουσίας του Κέντρου Διαφάνειας
 • Για την πρόληψη ή τη διερεύνηση πιθανών αδικημάτων σε σχέση με την υπηρεσία
 • Για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της υπηρεσίας ή του κοινού
 • Προστασία από νομική ευθύνη

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

Απάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η απάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνοεγκληματίες γίνονται όλο και πιο έξυπνοι και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για την καταπολέμησή τους.

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να σας εξαπατήσουν και να σας αναγκάσουν να μοιραστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία, τις οικονομικές σας πληροφορίες ή ακόμη και να σας ζητήσουν να κάνετε ανεπιθύμητες και εγκληματικές πληρωμές. Οι περισσότεροι κυβερνοεγκληματίες θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με υψηλόβαθμους εκπροσώπους της εταιρείας και θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια αίσθηση επείγοντος.

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές απάτης και ακόμη και με τις τρέχουσες τεχνολογίες πολλές απάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακάμπτουν τα μέτρα ασφαλείας που έχουν θεσπίσει οι εταιρείες.

Τι να κάνετε σε περίπτωση αμφιβολίας;

Αν δεν είστε σίγουροι αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι νόμιμο, ο καλύτερος φίλος σας είναι το τμήμα ΤΠΕ/ΤΠ/Ασφάλειας. Μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση της προέλευσης και της νομιμότητας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πώς να αναφέρετε δόλια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] για να αναφέρετε ένα δόλιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για να λάβετε βοήθεια για την προστασία των δεδομένων σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.