Privatezza

Data effettiva: 9 ta’ Frar 2023

Iċ-Ċentru tat-Trasparenza (“aħna”, “aħna”, “tagħna”, jew l-“Organizzazzjoni”) huwa impenjat li jipproteġi l-privatezza tal-individwi li jżuru l-websajts tagħna. Aħna impenjati li nipproteġu l-privatezza għal entitajiet legali biss jekk din tista’ tapplika skont liġi applikabbli fis-seħħ. Din id-dikjarazzjoni ta’ privatezza hija biex tinforma dwar il-politiki tagħna dwar il-ġbir, l-użu u l-iżvelar ta’ data personali meta tkun qed tibbrawżja l-websajts tagħna u l-għażliet li tkun assoċjat ma’ dik id-data.

Billi tuża l-websajt tagħna, taqbel mal-ġbir u l-użu tal-informazzjoni skont din il-politika.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew ilmenti dwar il-prattiki tal-privatezza tal-Organizzazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tuża din l-email.

Din id-dikjarazzjoni tal-privatezza tkopri l-websajt li ġejja: https://transpcentre.wpengine.com/

X’niġbru?

Aħna niġbru t-tipi ta’ informazzjoni li ġejjin għal diversi skopijiet (elenkati hawn taħt) biex nipprovdu u ntejbu s-servizz tagħna lilek:

 • Data Personali
 • Dejta dwar l-Użu
 • Data tal-Post
 • Traċċar tad-Data tal-Cookies

Data Personali

Meta tikkuntattjana biex tirċievi informazzjoni dwar is-servizzi tagħna, meta tirreġistra biex tattendi l-avvenimenti tagħna jew meta tapplika biex taħdem għalina, iċ-Ċentru ta’ Trasparenza jeħtieġ li tipprovdi informazzjoni ta’ kuntatt personali li tista’ tintuża biex tikkuntattjak jew tidentifika. Informazzjoni identifikabbli personalment tista’ tinkludi, iżda mhix limitata għal:

 • L-isem u l-kunjom
 • Indirizz elettroniku

Dejta dwar l-Użu

Nistgħu wkoll niġbru informazzjoni dwar kif is-servizz jiġi aċċessat u użat (“Data dwar l-Użu”). Din id-dejta tal-użu tista’ tinkludi informazzjoni bħall-indirizz tal-Protokoll tal-Internet tal-kompjuter tiegħek (eż. l-indirizz IP), it-tip tal-brawżer, il-verżjoni tal-brawżer, il-paġni tal-websajts tagħna li żżur, il-ħin u d-data taż-żjara tiegħek, il-ħin imqatta’ fuq dawk il-paġni, uniku identifikaturi tal-apparat u data dijanjostika oħra.

Data tal-Post

Nistgħu nużaw u naħżnu informazzjoni dwar il-lokalità tiegħek jekk tagħtina permess biex nagħmlu dan (“Dejta tal-Post”). Aħna nużaw din id-dejta biex nipprovdu karatteristiċi tas-servizz tagħna u biex intejbu u nippersonalizzaw is-servizz li noffru.

Tista’ tattiva jew tiddiżattiva s-servizzi tal-lokazzjoni meta tuża l-websajts tagħna fi kwalunkwe ħin, permezz tas-settings tat-tagħmir tiegħek.

Traċċar tad-Data tal-Cookies

Aħna nużaw cookies u teknoloġiji ta’ traċċar simili biex insegwu l-attività fuq il-websajts tagħna u nżommu ċerta informazzjoni.

Aktar informazzjoni dwar il-Cookies u eżempji ta’ cookies li nużaw jistgħu jinstabu fuq il -paġna tal-Politika dwar il-Cookies .

Kif nużaw id-dejta tiegħek?

Iċ-Ċentru tat-Trasparenza juża d-dejta miġbura għal diversi skopijiet dettaljati hawn taħt.

Iċ-Ċentru tat-Trasparenza juża data personali dwar il-Firmatarji (prospettivi) tagħna biex iwettaq is-servizzi mitluba. Pereżempju, jekk tibgħat minn biex tinfurmana bl-interess tiegħek biex issir Firmatarju, aħna nużaw l-informazzjoni li pprovdejt biex nibagħtulek komunikazzjonijiet dwar passi ulterjuri biex issir Firmatarju, u informazzjoni dwar il-grupp tagħna.

Żamma tad-Data

Iċ-Ċentru tat-Trasparenza se jżomm id-dejta personali tiegħek biss sakemm ikun meħtieġ għall-finijiet stabbiliti f’din il-Politika ta’ Privatezza. Aħna se nżommu u nużaw id-dejta personali tiegħek sal-punt meħtieġ biex nikkonformaw mal-obbligi legali tagħna (pereżempju, jekk inkunu meħtieġa li nżommu d-dejta tiegħek biex inkunu konformi mal-liġijiet applikabbli), insolvu tilwim, u ninfurzaw il-ftehimiet u l-politiki legali tagħna.

Iċ-Ċentru ta’ Trasparenza se jżomm ukoll id-dejta tal-użu għal skopijiet ta’ analiżi interna. Id-dejta tal-użu ġeneralment tinżamm għal perjodu iqsar, ħlief meta din id-dejta tintuża biex issaħħaħ is-sigurtà jew biex ittejjeb il-funzjonalità tas-servizz tagħna, jew aħna legalment obbligati li nżommu din id-dejta għal perjodi ta’ żmien itwal.

Trasferiment ta’ Data

L-informazzjoni tiegħek, inkluża d-dejta personali, tista’ tiġi trasferita għal — u miżmuma fuq — kompjuters li jinsabu barra mill-istat, provinċja, pajjiż jew ġurisdizzjoni governattiva oħra tiegħek fejn il-liġijiet tal-protezzjoni tad-dejta jistgħu jkunu differenti minn dawk mill-ġurisdizzjoni tiegħek.

Jekk jogħġbok innota li nittrasferixxu d-dejta, inkluża d-dejta personali, lill-Belġju u nipproċessawha hemmhekk. Is-servers tal-webhosting u ċ-ċentri tad-dejta tagħna jinsabu fil-Belġju.

Il-kunsens tiegħek għal din il-Politika ta’ Privatezza segwit mis-sottomissjoni tiegħek ta’ tali informazzjoni jirrappreżenta l-qbil tiegħek għal dak it-trasferiment.

Iċ-Ċentru ta’ Trasparenza se jieħu l-passi kollha raġonevolment meħtieġa biex jiżgura li d-dejta tiegħek tiġi ttrattata b’mod sigur u skont din il-Politika ta’ Privatezza u ma jsir l-ebda trasferiment tad-dejta personali tiegħek lil organizzazzjoni jew pajjiż sakemm ma jkunx hemm kontrolli adegwati fis-seħħ inkluż is-sigurtà. tad-data tiegħek u informazzjoni personali oħra.

Sigurtà tad-Data

Is-sigurtà tad-data tiegħek hija importanti għalina imma ftakar li l-ebda metodu ta ‘trażmissjoni fuq l-Internet, jew metodu ta’ ħażna elettronika mhu 100% sigur. Filwaqt li nistinkaw biex nużaw mezzi kummerċjalment aċċettabbli biex nipproteġu d-dejta personali tiegħek, ma nistgħux niggarantixxu s-sigurtà assoluta tagħha.

Inti taqbel u taċċetta r-riskji assoċjati mal-użu tal-internet.

Drittijiet Tiegħek

Iċ-Ċentru ta’ Trasparenza għandu l-għan li jieħu passi raġonevoli biex jippermettilek tikkoreġi, temenda, tħassar jew tillimita l-użu tad-dejta personali tiegħek.

Jekk tixtieq tkun infurmat x’dejta personali nżommu dwarek u jekk trid li titneħħa mis-sistemi tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana.

F’ċerti ċirkostanzi, għandek id-dritt:

 • Biex taċċessa u tirċievi kopja tad-dejta personali li nżommu dwarek
 • Biex tirrettifika kwalunkwe data personali miżmuma dwarek li mhix eżatta
 • Biex tressaq ilment ma’ awtorità superviżorja kompetenti
 • Biex titlob it-tħassir ta’ data personali miżmuma dwarek (“dritt li tinsa”)

Jista’ jkollok id-dritt għall-portabbiltà tad-data, jekk applikabbli għas-sitwazzjoni tiegħek skont il-liġi fis-seħħ, għall-informazzjoni li tipprovdi liċ-Ċentru tat-Trasparenza. Jekk ikollna d-dmir li nikkonformaw mal-portabbiltà, tista’ titlob li tikseb kopja ta’ id-data personali tiegħek f’format elettroniku użat b’mod komuni sabiex tkun tista’ timmaniġġjaha u ċċaqlaqha.

Jekk jogħġbok innota li nistgħu nitolbuk tivverifika l-identità tiegħek qabel ma tirrispondi għal tali talbiet.

Fornituri tas-Servizz

Nistgħu nimpjegaw kumpaniji u individwi terzi biex niffaċilitaw is-servizz li nipprovdu (“Fornituri tas-Servizzi”), biex nipprovdu s-servizz f’isimna, biex iwettqu servizzi relatati mas-servizz jew biex jgħinuna nanalizzaw kif jintuża s-servizz tagħna. B’mod partikolari, nistgħu nużaw l-appoġġ ta ‘partijiet terzi għall-hosting u l-manutenzjoni ta’ din il-websajt.

Dawn il-partijiet terzi għandhom aċċess għad-dejta personali tiegħek biss biex iwettqu dawn il-kompiti f’isimna u huma obbligati li ma jiżvelawhiex jew jużawha għal xi skop ieħor.

Aħna nirrifjutaw ir-responsabbiltà tagħna u m’aħniex responsabbli għal kwalunkwe spejjeż u/jew danni li jistgħu jiġu kkawżati lilek minn Fornituri tas-Servizz.

Analytics

Nistgħu nużaw fornituri ta’ servizzi ta’ partijiet terzi biex jimmonitorjaw u janalizzaw l-użu tas-servizz tagħna.

Google Analytics

Google Analytics huwa servizz analitiku tal-web offrut minn Google li jsegwi u jirrapporta t-traffiku tal-websajt. Google tuża d-dejta miġbura biex issegwi u timmonitorja l-użu tas-Servizz tagħna. Din id-dejta hija kondiviża ma’ servizzi oħra ta’ Google. Google jista’ juża d-dejta miġbura biex jikkontestwalizza u jippersonalizza r-reklami tan-netwerk tar-reklamar tiegħu stess.

Tista’ tagħżel li ma tagħmilx l-attività tiegħek fuq is-Servizz disponibbli għal Google Analytics billi tinstalla l-add-on tal-brawżer ta’ Google Analytics opt-out. Is-add-on jipprevjeni lill-Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, u dc.js) milli jaqsam informazzjoni ma’ Google Analytics dwar l-attività taż-żjarat.

Għal aktar informazzjoni dwar il-prattiki tal-privatezza ta’ Google, jekk jogħġbok żur il-paġna web tat-Termini tal-Privatezza ta’ Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Links għal Siti Oħra

Is-servizz tagħna jista’ jkun fih links għal siti oħra li mhumiex operati minna. Jekk tikklikkja fuq link ta’ parti terza, tkun dirett lejn is-sit ta’ dik il-parti terza. Aħna nagħtuk parir bil-qawwa biex tirrevedi l-Politika ta’ Privatezza ta’ kull sit li żżur.

Aħna m’għandna l-ebda kontroll fuq u ma nassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut, il-politiki tal-privatezza jew il-prattiki ta ‘kwalunkwe siti jew servizzi ta’ partijiet terzi.

Privatezza tat-Tfal

Is-servizz tagħna ma jindirizza lil ħadd taħt it-13-il sena, jew età iżgħar jekk applikabbli skont liġi speċifika li tista’ tapplika iżda mhux iżgħar minn 13-il sena (“Tfal”).

Aħna ma niġbrux xjentement informazzjoni identifikabbli personalment mingħand xi ħadd taħt it-13-il sena. Jekk inti ġenitur jew tutur u taf li t-tifel/tifla tiegħek ipprovdilna data personali, jekk jogħġbok ikkuntattjana. Jekk insiru konxji li ġbarna dejta personali minn tfal mingħajr verifika tal-kunsens tal-ġenituri, nieħdu passi biex inneħħu dik l-informazzjoni mis-servers tagħna.

Żvelar għall-Infurzar tal-Liġi

Taħt ċerti ċirkostanzi, iċ-Ċentru ta’ Trasparenza jista’ jkun meħtieġ li jiżvela d-dejta personali tiegħek jekk meħtieġ li jagħmel dan bil-liġi jew bi tweġiba għal talbiet validi minn awtoritajiet pubbliċi (eż. qorti jew aġenzija tal-gvern).

Ħtiġiet Legali u limitu ta’ responsabbiltà

Iċ-Ċentru ta’ Trasparenza jista’ jiżvela d-dejta personali tiegħek b’bona fede jemmen li tali azzjoni hija meħtieġa biex:

 • Biex tikkonforma ma’ obbligu legali
 • Biex tipproteġi u tiddefendi d-drittijiet jew il-proprjetà taċ-Ċentru tat-Trasparenza
 • Biex tipprevjeni jew tinvestiga l-possibilità ta’ mġieba ħażina b’rabta mas-servizz
 • Biex tipproteġi s-sigurtà personali tal-utenti tas-servizz jew tal-pubbliku
 • Biex tipproteġi kontra r-responsabbiltà legali

Bidliet għal Din il-Politika ta’ Privatezza

Nistgħu naġġornaw il-Politika ta’ Privatezza tagħna minn żmien għal żmien. Aħna ninnotifikawk bi kwalunkwe tibdil billi nippubblikaw il-Politika ta’ Privatezza l-ġdida f’din il-paġna.

Inti avżat li tirrevedi din il-Politika ta’ Privatezza perjodikament għal kwalunkwe tibdil. Bidliet f’din il-Politika ta’ Privatezza huma effettivi meta jitpoġġew f’din il-paġna.

Frodi bl-email

Il-frodi bl-email kibret b’mod drammatiku f’dawn l-aħħar snin, iċ-ċiberkriminali qed isiru aktar intelliġenti u għandna bżonn l-għajnuna tiegħek biex niġġielduhom.

Iċ-ċiberkriminali se jużaw kull mezz li jistgħu biex iqarquk biex taqsam l-informazzjoni personali tiegħek, l-informazzjoni finanzjarja tiegħek jew saħansitra jitolbuk tagħmel pagamenti mhux mitluba u kriminali. Il-biċċa l-kbira taċ-ċiberkriminali jipprovaw jikkuntattjaw rappreżentanti ta’ livell għoli tal-kumpanija u jipprovaw joħolqu sens ta’ urġenza.

Jekk jogħġbok ftakar li hemm ħafna tekniki frawdolenti u anke bit-teknoloġiji attwali ħafna frodi tal-email se taqbeż il-miżuri ta ‘sigurtà stabbiliti mill-kumpaniji.

X’tagħmel f’każ ta’ dubju?

Jekk m’intix ċert jekk l-email hijiex leġittima, l-aqwa ħabib tiegħek huwa d-dipartiment tal-ICT/IT/Sigurtà tiegħek. Jistgħu jgħinu fl-investigazzjoni tal-oriġini u l-leġittimità tal-email.

Kif tirrapporta emails frawdolenti?

Tista’ tikkuntattjana fuq [email protected] biex tirrapporta email frawdolenti jew biex tikseb għajnuna biex tipproteġi d-dejta tiegħek. Aħna nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex niżguraw protezzjoni massima.

Ikkuntatjana

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din il-Politika ta’ Privatezza, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz ta’ din l-email .