Integritet

Ikraftträdande: 9 februari 2023

Transparency Centre (”vi”, ”vi”, ”vår” eller ”organisationen”) har åtagit sig att skydda integriteten för de personer som besöker våra webbplatser. Vi har åtagit oss att skydda integriteten för juridiska personer endast om det kan vara tillämpligt enligt gällande lag. Den här sekretesspolicyn är till för att informera om vår policy för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du surfar på våra webbplatser och de val du har i samband med dessa uppgifter.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi samlar in och använder information i enlighet med denna policy.

Om du har några frågor eller klagomål om organisationens sekretessrutiner kan du kontakta oss via detta e-postmeddelande.

Denna integritetspolicy omfattar följande webbplats: https://transpcentre.wpengine.com/

Vad samlar vi in?

Vi samlar in följande typer av information för olika ändamål (listade nedan) för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig:

 • Personuppgifter
 • Användningsuppgifter
 • Platsuppgifter
 • Spårning av kakor Uppgifter

Personuppgifter

När du kontaktar oss för att få information om våra tjänster, när du registrerar dig för att delta i våra evenemang eller när du ansöker om att arbeta för oss, kräver Transparency Centre att du lämnar personlig kontaktinformation som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress

Användningsuppgifter

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används (”användningsdata”). Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor på våra webbplatser som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska uppgifter.

Platsuppgifter

Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillåtelse att göra det (”Platsuppgifter”). Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst och för att förbättra och anpassa den tjänst vi erbjuder.

Du kan när som helst aktivera eller inaktivera lokaliseringstjänster när du använder våra webbplatser genom inställningarna på din enhet.

Spårning av kakor Uppgifter

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på våra webbplatser och för att spara viss information.

Mer information om cookies och exempel på cookies som vi använder finns på sidan Cookie Policy.

Hur använder vi dina uppgifter?

Transparenscentrumet använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål som beskrivs nedan.

Transparency Centre använder personuppgifter om våra (potentiella) undertecknare för att utföra de begärda tjänsterna. Om du t.ex. skickar in en ansökan för att informera oss om ditt intresse för att bli undertecknare kommer vi att använda den information du lämnat för att skicka dig meddelanden om ytterligare steg för att bli undertecknare och information om vår grupp.

Lagring av uppgifter

Transparency Centre kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Transparency Centre kommer också att behålla användningsuppgifter för interna analysändamål. Användningsuppgifter sparas i allmänhet under en kortare period, utom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller när vi är juridiskt skyldiga att spara dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av uppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Observera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till Belgien och behandlar dem där. Våra webbhotellsservrar och datacenter finns i Belgien.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av att du lämnar sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

Transparency Centre kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy, och ingen överföring av dina personuppgifter till en organisation eller ett land kommer att äga rum om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Uppgifternas säkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Du godkänner och accepterar de risker som är förknippade med användningen av Internet.

Dina rättigheter

Transparency Centre strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du rätt att:

 • Att få tillgång till och få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig.
 • Att korrigera felaktiga personuppgifter som finns om dig.
 • Att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.
 • Att begära att personuppgifter om dig raderas (”rätten att bli bortglömd”).

Du kan ha rätt till dataportabilitet, om det är tillämpligt på din situation enligt gällande lag, för den information som du lämnar till öppenhetscentret.Om vi är skyldiga att följa portabiliteten kan du begära att få en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande elektroniskt format så att du kan hantera och flytta dem.

Observera att vi kan be dig bekräfta din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och enskilda personer för att underlätta den tjänst vi tillhandahåller (”tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla tjänsten för vår räkning, för att utföra tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används. I synnerhet kan vi använda oss av stöd från tredje part för att tillhandahålla hosting och underhåll av denna webbplats.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem i något annat syfte.

Vi avvisar vårt ansvar och är inte ansvariga för kostnader och/eller skador som kan orsakas av tjänsteleverantörer.

Analyser

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google och som spårar och rapporterar trafiken på webbplatsen. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja att inte göra din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information med Google Analytics om besöksaktivitet.

Mer information om Googles sekretesspolicy finns på Googles webbsida om sekretessvillkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på webbplatser eller tjänster från tredje part.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år, eller en yngre ålder om det är tillämpligt enligt en specifik lag som kan gälla, men inte yngre än 13 år (”barn”).

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och känner till att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att ha kontrollerat föräldrarnas samtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

Utlämnande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan öppenhetscentret vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller ett statligt organ).

Rättsliga krav och ansvarsgränser

Transparency Centre kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att skydda och försvara Transparency Centre:s rättigheter eller egendom.
 • För att förhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med tjänsten.
 • För att skydda den personliga säkerheten för tjänstens användare eller allmänheten.
 • För att skydda sig mot juridiskt ansvar

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Du rekommenderas att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att se om den har ändrats. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

E-postbedrägeri

E-postbedrägerier har ökat dramatiskt de senaste åren, cyberkriminella blir allt smartare och vi behöver din hjälp för att bekämpa dem.

Cyberkriminella använder alla medel de kan för att lura dig att dela med dig av din personliga information, din ekonomiska information eller till och med begära att du gör oönskade och kriminella betalningar. De flesta cyberbrottslingar försöker kontakta höga företrädare för företaget och försöker skapa en känsla av brådska.

Kom ihåg att det finns många bedrägeritekniker och även med dagens teknik kan många e-postbedrägerier kringgå de säkerhetsåtgärder som företag har infört.

Vad gör man i tveksamma fall?

Om du är osäker på om e-postmeddelandet är legitimt är din bästa vän din IKT-, IT- eller säkerhetsavdelning. De kan hjälpa till att undersöka e-postmeddelandets ursprung och legitimitet.

Hur rapporterar jag bedrägliga e-postmeddelanden?

Du kan kontakta oss på [email protected] för att rapportera ett bedrägligt e-postmeddelande eller för att få hjälp med att skydda dina uppgifter. Vi gör vårt bästa för att garantera maximalt skydd.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss via detta e-postmeddelande.