Privacy

Ingangsdatum: 9 februari 2023

Het Transparantiecentrum (“wij”, “wij”, “onze”, of de “Organisatie”) zet zich in voor de bescherming van de privacy van personen die onze websites bezoeken. Wij verbinden ons ertoe de privacy van rechtspersonen alleen te beschermen indien dit van toepassing is volgens de geldende wetgeving. Met deze privacyverklaring informeren wij u over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze websites bezoekt en over de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Als u vragen of klachten hebt over de privacypraktijken van de Organisatie, neem dan contact met ons op via deze e-mail.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende website: https://transpcentre.wpengine.com/

Wat verzamelen we?

Wij verzamelen de volgende soorten informatie voor verschillende doeleinden (hieronder opgesomd) om onze service aan u te leveren en te verbeteren:

 • Persoonlijke gegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Locatiegegevens
 • Tracking Cookies Gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer u contact met ons opneemt om informatie over onze diensten te ontvangen, wanneer u zich inschrijft voor onze evenementen of wanneer u solliciteert om voor ons te werken, vraagt het Transparantiecentrum u om persoonlijke contactgegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Voornaam en achternaam
 • Emailadres

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de dienst wordt bezocht en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw computer, het type browser, de browserversie, de pagina’s van onze websites die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

Wij kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft (“Locatiegegevens”). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze dienst aan te bieden en om de dienst die wij aanbieden te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatiediensten op elk moment in- of uitschakelen wanneer u onze websites gebruikt, via de instellingen van uw apparaat.

Tracking Cookies Gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze websites te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Meer informatie over cookies en voorbeelden van door ons gebruikte cookies vindt u op de pagina Cookiebeleid.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Het Transparantiecentrum gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden die hierna worden beschreven.

Het Transparantiecentrum gebruikt de persoonsgegevens van onze (potentiële) ondertekenaars om de gevraagde diensten uit te voeren. Als u bijvoorbeeld een formulier indient om ons te informeren over uw interesse om ondertekenaar te worden, zullen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om u berichten te sturen over verdere stappen om ondertekenaar te worden en informatie over onze groep.

Bewaring van gegevens

Het Transparantiecentrum bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de in dit privacybeleid vermelde doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Het Transparant Centrum bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Wij wijzen erop dat wij de gegevens, waaronder persoonsgegevens, naar België overbrengen en daar verwerken. Onze webhosting servers en datacenters bevinden zich in België.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

Het Transparantiecentrum zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonsgegevens naar een organisatie of een land plaatsvinden tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

U gaat akkoord en aanvaardt de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet.

Uw rechten

Het Transparantiecentrum streeft ernaar redelijke maatregelen te nemen om u in staat te stellen uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht:

 • Om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren
 • Om uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn te rectificeren
 • Een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit
 • Om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (“recht om te worden vergeten”)

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid, indien dit volgens de geldende wetgeving op uw situatie van toepassing is, voor de informatie die u aan het Transparantiecentrum verstrekt. Indien wij verplicht zijn de overdraagbaarheid na te leven, kunt u verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, zodat u deze kunt beheren en verplaatsen.

Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren.

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden inschakelen om de dienst die wij verlenen te vergemakkelijken (“Dienstverleners”), om de dienst namens ons te verlenen, om dienstgerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij de analyse van het gebruik van onze dienst. In het bijzonder kunnen wij voor de hosting en het onderhoud van deze website gebruik maken van de ondersteuning van derden.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Wij wijzen onze aansprakelijkheid af en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten en/of schade die u door Dienstverleners wordt berokkend.

Analytics

Wij kunnen een beroep doen op externe dienstverleners om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google voor het bijhouden en rapporteren van websiteverkeer. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de webpagina Google Privacyvoorwaarden: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Links naar andere sites

Onze dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u sterk aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar, of een jongere leeftijd indien van toepassing volgens een specifieke wet die van toepassing kan zijn, maar niet jonger dan 13 jaar (“Kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

In bepaalde omstandigheden kan het Transparantiecentrum verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of als antwoord op een geldig verzoek van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten en grens van de verantwoordelijkheid

Het Transparantiecentrum kan uw persoonsgegevens bekendmaken indien het te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • om de rechten of de eigendom van het Transparantiecentrum te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

U wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

E-mail fraude

E-mailfraude is de laatste jaren enorm toegenomen, cybercriminelen worden steeds slimmer en we hebben uw hulp nodig om ze te bestrijden.

Cybercriminelen gebruiken alle mogelijke middelen om u te verleiden tot het delen van uw persoonlijke en financiële gegevens of vragen u zelfs om ongevraagde en criminele betalingen. De meeste cybercriminelen zullen proberen contact op te nemen met hoge vertegenwoordigers van het bedrijf en zullen proberen een gevoel van urgentie te creëren.

Vergeet niet dat er veel frauduleuze technieken bestaan en dat zelfs met de huidige technologieën veel e-mailfraude de door bedrijven genomen veiligheidsmaatregelen zal omzeilen.

Wat te doen in geval van twijfel?

Als u niet zeker weet of de e-mail legitiem is, is uw beste vriend uw ICT / IT / Security afdeling. Zij kunnen helpen bij het onderzoek naar de herkomst en de legitimiteit van de e-mail.

Hoe meld je frauduleuze e-mails?

U kunt contact met ons opnemen via [email protected] om een frauduleuze e-mail te melden of om hulp te krijgen bij het beschermen van uw gegevens. We zullen ons best doen om maximale bescherming te garanderen.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via deze e-mail.