OVER DE CODE

Inleiding tot de Code 

De Gedragscode inzake desinformatie is het eerste instrument in zijn soort waarmee relevante spelers in de sector, sinds 2018, overeenstemming hebben bereikt over zelfreguleringsnormen om desinformatie te bestrijden. Het herzieningsproces ging in juni 2021 van start en leidde tot de ondertekening en presentatie ervan op 16 juni 2022 door 34 ondertekenaars. De code voldoet aan de doelstellingen van de in mei 2021 gepresenteerde richtlijnen van de Commissie.

De aangescherpte gedragscode bevat 44 verbintenissen en 128 specifieke maatregelen, op de volgende gebieden: