FAOIN gCÓD

Réamhrá leis an gCód

Is í an chéad chineál uirlise dá leithéid é an Cód Cleachtais um Dífhaisnéis a trínar chomhaontaigh páirtithe ábhartha sa tionscal – den chéad uair in 2018 – ar chaighdeáin fhéinrialála chun an dífhaisnéis a chomhrac, -. Seoladh a phróiseas athbhreithnithe i mí an Mheithimh 2021 agus ba é buaic an phróisis é síniú agus cur i láthair an 16 Meitheamh 2022 ag 34 sínitheoir. Comhlíonann sé cuspóirí Threoir an Choimisiúin a tíolacadh i mBealtaine 2021.

Tá 44 gealltanas agus 128 beart sonrach sa Chód Cleachtais neartaithe, sna réimsí seo a leanas: