PAR KODEKSU

Ievads Kodeksā 

Dezinformācijas prakses kodekss ir pirmais šāda veida instruments, ar kura palīdzību nozares dalībnieki 2018. gadā pirmo reizi vienojās par pašregulācijas standartiem cīņā pret dezinformāciju. Tā pārskatīšanas process tika uzsākts 2021. gada jūnijā, un tas noslēdzās ar parakstīšanu un iesniegšanu 2022. gada 16. jūnijā, ko veica 34 parakstītāji. Tas atbilst 2021. gada maijā iesniegtajās Komisijas vadlīnijās izvirzītajiem mērķiem.

Pastiprinātajā prakses kodeksā ir ietvertas 44 saistības un 128 konkrēti pasākumi tālāk norādītajās jomās.