DESPRE COD

Introducere în Cod

Codul de bune practici privind dezinformarea este un instrument inedit prin care actorii relevanți din industrie au convenit – pentru prima dată în 2018 – asupra unor standarde de autoreglementare pentru combaterea dezinformării. Procesul de revizuire a fost lansat în iunie 2021 și a culminat cu semnarea și prezentarea sa la 16 iunie 2022 de către 34 de semnatari. Acesta îndeplinește obiectivele orientărilor Comisiei prezentate în mai 2021.

Codul de bune practici consolidat conține 44 de angajamente și 128 de măsuri specifice, în următoarele domenii: