Descoperiți Codul de bune practici privind dezinformarea

Aflați ce fac platformele online, societatea civilă, verificatorii de fapte, jucătorii din domeniul tehnologiei publicitare și mulți alții pentru a combate dezinformarea și dezinformarea online. 

Imagine de fundal cu forme geometrice albastre
Imagine de fundal cu forme geometrice albastre

Transparency Centre

Cine suntem

Suntem un grup larg de platforme online, actori din industria publicitară, verificatori de fapte, organizații de cercetare și organizații ale societății civile. 

 • Misiunea noastră

  Pentru a contracara amenințarea reprezentată de dezinformare și informații false și ca răspuns la Planul de acțiune european pentru democrație și la orientările Comisiei Europene, am redactat și semnat împreună un nou Cod de bune practici privind dezinformarea în iunie 2022.

 • Serviciul nostru

  Prin intermediul acestui Centru pentru transparență, puteți găsi toate informațiile privind Codul și fiecare dintre acțiunile noastre de punere în aplicare a acestuia.

Imagine de fundal cu forme geometrice galbene
Imagine de fundal cu forme geometrice galbene

PROIECTUL

Codul de bune practici privind dezinformarea din 2022

Codul de bune practici privind dezinformarea este un instrument inedit prin care actorii relevanți din ecosistemul de informare online activi în UE au convenit asupra unor standarde de autoreglementare pentru combaterea dezinformării, – pentru prima dată în 2018. 

 • O inițiativă unică 

  În iunie 2021, semnatarii au lansat un proces de revizuire care a culminat cu semnarea unui nou Cod la 16 iunie 2022 de către 34 de semnatari. Noul Cod îndeplinește obiectivele orientărilor Comisiei prezentate în mai 2021.

 • Multifuncțional

  Semnatarii s-au angajat să ia măsuri în mai multe domenii, cum ar fi: demonetizarea diseminării dezinformării, asigurarea transparenței publicității politice, responsabilizarea utilizatorilor, consolidarea cooperării cu verificatorii de fapte și asigurarea unui acces mai bun al cercetătorilor la date. 

 • Condus de actorii principali

  Recunoscând importanța implementării Codului în viitor, semnatarii au convenit să stabilească un cadru pentru continuarea colaborării prin intermediul unui grup operativ permanent, alături de un cadru de monitorizare consolidat și de indicatori la nivel de servicii pentru a măsura punerea în aplicare și impactul codului.

PARTICIPAȚI LA INIȚIATIVĂ

Cum să deveniți semnatar

Apelul se adresează unei game largi de părți interesate, printre care: furnizorii de servicii online care participă la difuzarea de conținut către public, cum ar fi rețelele de socializare, aplicațiile de mesagerie privată și motoarele de căutare; actorii din industria publicității online; furnizorii de servicii de plată electronică, platformele de comerț electronic, sistemele de finanțare colectivă/donații, care pot fi utilizate pentru a răspândi dezinformarea; părțile interesate care oferă soluții tehnologice pentru combaterea dezinformării; verificatorii de fapte și organizațiile societății civile specializate în combaterea dezinformării.

Prin aderarea la Codul 2022, noii semnatari vor face parte dintr-un forum la nivelul UE care reunește o varietate de actori relevanți care încearcă să își consolideze acțiunile, să împărtășească cele mai bune practici și să îmbunătățească cooperarea pentru a reduce riscurile care decurg din dezinformare în UE.

Imagine de fundal cu forme geometrice albastre
Imagine de fundal cu forme geometrice albastre

CUM AM AJUNS AICI

Drumul care a dus la Codul consolidat din 2022

Codul de bune practici privind dezinformarea din 2018 a reunit pentru prima dată actori din întreaga lume din industrie pentru a se angaja să combată dezinformarea. În centrul strategiei UE de combatere a dezinformării, Codul s-a dovedit a fi un instrument eficient pentru a limita răspândirea dezinformării online, inclusiv în timpul perioadelor electorale și pentru a răspunde rapid la crize, cum ar fi pandemia de coronavirus și războiul din Ucraina.

În urma evaluării Comisiei privind prima perioadă de punere în aplicare a acestuia, Comisia a publicat în mai 2021 orientări detaliate pentru a aborda deficiențele Codului din 2018, propunând soluții pentru a-l face mai eficient. Semnatarii Codului din 2018, cărora li s-a alăturat o gamă largă de potențiali semnatari, s-au angajat în procesul de revizuire care a condus la Codul consolidat prezentat Comisiei la 16 iunie 2022.

Imagine de fundal cu forme geometrice galbene
Imagine de fundal cu forme geometrice galbene
GRUP OPERATIV PERMANENT 

Grupul operativ permanent va menține Codul pregătit pentru viitor și adaptat la necesități, prin crearea unui forum – printre altele – pentru revizuirea și adaptarea angajamentelor în funcție de evoluțiile tehnologice, societale, de piață și legislative.

Grupul operativ este alcătuit din reprezentanți ai semnatarilor, ai Grupului european al autorităților de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, ai Observatorului european pentru media digitale și ai Serviciului european pentru acțiune externă și este prezidat de Comisie.