JUHENDIST

Juhendi sissejuhatus

Väärinfot käsitlev tegevusjuhend on esimene omalaadne vahend mille kaudu valdkonna tegijad leppisid (esmakordselt 2018. aastal) kokku isereguleeruvad normid väärinfo vastu võitlemiseks. Selle läbivaatamise protsess käivitati 2021. aasta juunis ning see kulmineerus dokumendi allkirjastamise ja esitlemisega 16. juunil 2022 34 allakirjutanu poolt. See täidab komisjoni 2021. aasta mais välja antud suuniste eesmärke.

Tugevdatud tegevusjuhend sisaldab 44 kohustust ja 128 erimeedet järgmistes valdkondades.