DWAR IL-KODIĊI

Introduzzjoni għall-Kodiċi

Il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni huwa l-ewwel għodda ta’ dan it-tip li permezz tagħha l-atturi rilevanti fl-industrija qablu – għall-ewwel darba fl-2018 – dwar standards awtoregolatorji għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni. Il-proċess ta’ reviżjoni tiegħu tnieda f’Ġunju 2021 u laħaq il-quċċata tiegħu fl-iffirmar u l-preżentazzjoni tiegħu fis-16 ta’ Ġunju 2022 minn 34 firmatarju. Dan jissodisfa l-objettivi tal-Gwida tal-Kummissjoni ppreżentata f’Mejju 2021.

Il-Kodiċi ta’ Prattika msaħħaħ fih 44 impenn u 128 miżura speċifika, fl-oqsma li ġejjin: