OM KODEN

Introduktion till koden

Uppförandekoden för desinformation är ett unikt verktyg genom vilket relevanta aktörer i branschen kommit överens – den första gången 2018 – om självreglerande standarder för att bekämpa desinformation. Översynen inleddes i juni 2021 och kulminerade i 34 underskrifter den 16 juni 2022. Den uppfyller målen i kommissionens riktlinjer som lades fram i maj 2021.

Den förstärkta uppförandekoden innehåller 44 åtaganden och 128 specifika åtgärder inom följande områden: