INGĦAQAD MAGĦNA

Firmatarji Prospettivi

Il-Kodiċi ta’ Prattika l-ġdid tal-2022 dwar id-Diżinformazzjoni ppreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2022 huwa strument innovattiv, volontarju, koregolatorju żviluppat u ffirmat minn 34 firmatarju. Il-firmatarji attwali tal-Kodiċi, flimkien mal-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), mal-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għas-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva (ERGA) u mal-Osservatorju Ewropew tal-Media Diġitali (EDMO), jippubblikaw Sejħa għal Interess li tistieden lil atturi ġodda mill-ekosistema tal-informazzjoni online attiva fl-UE biex jissieħbu fil-Kodiċi.
Il-partijiet ikkonċernati interessati li jsiru firmatarji għandhom jissottomettu sfond qasir tal-organizzazzjoni tagħhom, tas-servizzi li jipprovdu, u deskrizzjoni ta’ liema impenji u miżuri jixtiequ japprovaw skont il-Kodiċi l-ġdid lit-Taskforce permezz tal-posta elettronika.

Għal min hija indirizzata s-Sejħa?

Is-Sejħa hija indirizzata lil firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati li jinkludu: fornituri ta’ servizzi online li jipparteċipaw fit-tixrid tal-kontenut lill-pubbliku bħall-media soċjali, applikazzjonijiet ta’ messaġġi privati u magni tat-tiftix; atturi mill-industrija tar-reklamar online; fornituri ta’ servizzi ta’ pagament elettroniku, pjattaformi tal-kummerċ elettroniku, sistemi ta’ finanzjament kollettiv/donazzjoni, li jistgħu jintużaw biex tinxtered id-diżinformazzjoni; partijiet ikkonċernati li jipprovdu soluzzjonijiet teknoloġiċi biex tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni; verifikaturi tal-fatti u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jispeċjalizzaw fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni.
Billi jingħaqdu mal-Kodiċi tal-2022, il-firmatarji l-ġodda se jkunu parti minn forum madwar l-UE li jlaqqa’ flimkien varjetà ta’ atturi rilevanti li jfittxu li jsaħħu l-azzjonijiet tagħhom, jaqsmu l-aħjar prattiki u jtejbu l-kooperazzjoni biex itaffu r-riskji li jirriżultaw mid-diżinformazzjoni fl-UE.
Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi isfar
Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi isfar
Issieħeb mal-firmatarji taċ-Ċentru ta’ Trasparenza
It-Taskforce tal-Kodiċi ta’ Prattika tistenna bil-ħerqa li tisma’ mingħand il-firmatarji potenzjali li jissottomettu espressjoni ta’ interess.
Dehra ta 'sfond b'forom ġeometriċi blu